SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2017-93 Sayılı - 5/7/2017 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2017-93

Karar Tarihi

: 5/7/2017

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: İlçemiz Akyarlar Mahallesi sınırları içerisinde imar planlarında yer alan, ancak isimlendirilmemiş olan 132 adet imar yolunun, Adres Kayıt Sistemine işlenebilmesi için, ekli listedeki haliyle isimlendirilmesine, isim karmaşasına yol açan 53 adet sokak isminin de yine karar ekindeki şekilde değiştirilmesine, İslamhaneleri Mahallesi sınırları içerisinde imar planlarında yer alan, ancak isimlendirilmemiş olan 52 adet imar yolunun, Adres Kayıt Sistemine işlenebilmesi için ekli listedeki şekilde isimlendirilmesine, isim karmaşasına yol açan 25 adet sokak isminin de yine karar ekinde yer alan haliyle değiştirilmesinin kabulüne.

Karar Açıklaması

:  

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22.06.2017 tarih ve 9697 sayılı teklif yazısında; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin n bendinde belirtilen meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesi konularındaki müracaatları ve ihtiyaçları değerlendirilmek üzere kurulan, Cadde ve Sokak İsimlerinin Belirlenmesi Komisyonunun 21.06.2017 tarihli toplantısında;

1-Akyarlar Mahallesi sınırları içerisinde imar planlarında yer alan, a) İsimlendirilmemiş 132 adet imar yolunun Adres Kayıt Sistemine işlenebilmesi için isimlendirilmesi, b) Mevkii ismi ile ardışık numaralı olarak isimlendirilmiş ancak isim karmaşasına yol açan 53 adet sokak isminin değiştirilmesi yönünde alınan 2017/18 sayılı komisyon kararı,

2-İslamhaneleri Mahallesi sınırları içerisinde imar planlarında yer alan, a) İsimlendirilmemiş 52 adet imar yolunun Adres Kayıt Sistemine işlenebilmesi için isimlendirilmesi, b) Mevkii ismi ile ardışık numaralı olarak isimlendirilmiş ancak isim karmaşasına yol açan 25 adet sokak isminin değiştirilmesi yönünde alınan 2017/19 sayılı komisyon kararı ekte sunulmuştur.

Konunun 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/n maddesi gereğince, Belediye Meclisinde görüşülerek karar alınmasını arz ederim.” denilmektedir.

Belediye Meclisimizce, Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonunun 21.06.2017 tarih 2017/18 ve 2017/19 sayılı raporları incelenmiş olup, konuya ilişkin yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; Akyarlar Mahallesi sınırları içerisinde imar planlarında yer alan, ancak isimlendirilmemiş olan 132 adet imar yolunun, Adres Kayıt Sistemine işlenebilmesi için, ekli listedeki haliyle isimlendirilmesine, isim karmaşasına yol açan 53 adet sokak isminin de yine karar ekindeki şekilde değiştirilmesine,

İslamhaneleri Mahallesi sınırları içerisinde imar planlarında yer alan, ancak isimlendirilmemiş olan 52 adet imar yolunun, Adres Kayıt Sistemine işlenebilmesi için ekli listedeki şekilde isimlendirilmesine, isim karmaşasına yol açan 25 adet sokak isminin de yine karar ekinde yer alan haliyle değiştirilmesine,

5393 sayılı Belediye Kanununun 18/n maddesi gereğince ve Belediye Meclisinin 05.07.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

Mehmet KOCADON                                         Mehmet ÖZALIN                                            Niyazi ATARE   

                  Belediye Başkanı                                                 Katip Üye                                                       Katip Üye            

 

K A R A R EKİ

 

 

İlçemiz Akyarlar Mahallesi sınırları içerisinde, imar planında yer alan, isimlendirilmemiş imar yollarının Adres Kayıt Sistemine işlenebilmesi için ekli kroki de;

 

1-         TN 64              olarak belirtilen imar yoluna               4292                SOKAK

2-         TN 65              olarak belirtilen imar yoluna               4293                SOKAK

3-         TN 66              olarak belirtilen imar yoluna               4294                SOKAK

4-         TN 67              olarak belirtilen imar yoluna               4295                SOKAK

5-         TN 68              olarak belirtilen imar yoluna               4296                SOKAK

6-         TN 69              olarak belirtilen imar yoluna               4297                SOKAK

7-         TN 70              olarak belirtilen imar yoluna               4298                SOKAK

8-         TN 71              olarak belirtilen imar yoluna               4299                SOKAK

9-         TN 72              olarak belirtilen imar yoluna               4300                SOKAK

10-       TN 73              olarak belirtilen imar yoluna               4301                SOKAK

11-       TN 74              olarak belirtilen imar yoluna               4302                SOKAK

12-       TN 75              olarak belirtilen imar yoluna               4303                SOKAK

13-       TN 76              olarak belirtilen imar yoluna               4304                SOKAK

14-       TN 77              olarak belirtilen imar yoluna               4305                SOKAK

15-       TN 78              olarak belirtilen imar yoluna               4306                SOKAK

16-       TN 79              olarak belirtilen imar yoluna               4307                SOKAK

17-       TN 80              olarak belirtilen imar yoluna               4308                SOKAK

 

 

 

 

 

 

18-       TN 81              olarak belirtilen imar yoluna               4309                SOKAK

19-       TN 82              olarak belirtilen imar yoluna               4310                SOKAK

20-       TN 83              olarak belirtilen imar yoluna               4311                SOKAK

21-       TN 84              olarak belirtilen imar yoluna               4312                SOKAK

22-       TN 85              olarak belirtilen imar yoluna               4313                SOKAK

23-       TN 86              olarak belirtilen imar yoluna               4314                SOKAK

24-       TN 87              olarak belirtilen imar yoluna               4315                SOKAK

25-       TN 88              olarak belirtilen imar yoluna               4316                SOKAK

26-       TN 89              olarak belirtilen imar yoluna               4317                SOKAK

27-       TN 90              olarak belirtilen imar yoluna               4318                SOKAK

28-       TN 91              olarak belirtilen imar yoluna               4319                SOKAK

29-       TN 92              olarak belirtilen imar yoluna               4320                SOKAK

30-       TN 93              olarak belirtilen imar yoluna               4321                SOKAK

31-       TN 94              olarak belirtilen imar yoluna               4322                SOKAK

32-       TN 95              olarak belirtilen imar yoluna               4323                SOKAK

33-       TN 96              olarak belirtilen imar yoluna               4324                SOKAK

34-       TN 97              olarak belirtilen imar yoluna               4325                SOKAK

35-       TN 98              olarak belirtilen imar yoluna               4326                SOKAK

36-       TN 99              olarak belirtilen imar yoluna               4327                SOKAK

37-       TN 100                       olarak belirtilen imar yoluna               4328                SOKAK

38-       TN 101                       olarak belirtilen imar yoluna               4329                SOKAK

39-       TN 102                       olarak belirtilen imar yoluna               4330                SOKAK

40-       TN 103                       olarak belirtilen imar yoluna               4331                SOKAK

41-       TN 104                       olarak belirtilen imar yoluna               4332                SOKAK

42-       TN 105                       olarak belirtilen imar yoluna               4333                SOKAK

43-       TN 106                       olarak belirtilen imar yoluna               4334                SOKAK

44-       TN 107                       olarak belirtilen imar yoluna               4335                SOKAK

45-       TN 108                       olarak belirtilen imar yoluna               4336                SOKAK

46-       TN 109                       olarak belirtilen imar yoluna               4337                SOKAK

47-       TN 110                       olarak belirtilen imar yoluna               4338                SOKAK

 

 

 

 

48-       TN 111                       olarak belirtilen imar yoluna               4339                SOKAK

49-       TN 112                       olarak belirtilen imar yoluna               4340                SOKAK

50-       TN 113                       olarak belirtilen imar yoluna               4341                SOKAK

51-       TN 114                       olarak belirtilen imar yoluna               4342                SOKAK

52-       TN 115                       olarak belirtilen imar yoluna               4343                SOKAK

53-       TN 116                       olarak belirtilen imar yoluna               4344                SOKAK

54-       TN 117                       olarak belirtilen imar yoluna               4345                SOKAK

55-       TN 118                       olarak belirtilen imar yoluna               4346                SOKAK

56-       TN 119                       olarak belirtilen imar yoluna               MUYA             CADDE

57-       TN 120                       olarak belirtilen imar yoluna               4347                SOKAK

58-       TN 121                       olarak belirtilen imar yoluna               4348                SOKAK

59-       TN 122                       olarak belirtilen imar yoluna               4349                SOKAK

60-       TN 123                       olarak belirtilen imar yoluna               4350                SOKAK

61-       TN 124                       olarak belirtilen imar yoluna               4351                SOKAK

62-       TN 125                       olarak belirtilen imar yoluna               4352                 SOKAK

63-       TN 126                       olarak belirtilen imar yoluna               4353                SOKAK

64-       TN 127                       olarak belirtilen imar yoluna               4354                SOKAK

65-       TN 128                       olarak belirtilen imar yoluna               4355                SOKAK

66-       TN 129                       olarak belirtilen imar yoluna               4356                SOKAK

67-       TN 130                       olarak belirtilen imar yoluna               4357                SOKAK

68-       TN 131                       olarak belirtilen imar yoluna               4358                SOKAK

69-       TN 132                       olarak belirtilen imar yoluna               4359                SOKAK

70-       TN 133                       olarak belirtilen imar yoluna               4360                SOKAK

71-       TN 134                       olarak belirtilen imar yoluna               4361                SOKAK

72-       TN 135                       olarak belirtilen imar yoluna               4362                SOKAK

73-       TN 136                       olarak belirtilen imar yoluna               4363                SOKAK

74-       TN 137                       olarak belirtilen imar yoluna               4364                SOKAK

75-       TN 138                       olarak belirtilen imar yoluna               4365                SOKAK

76-       TN 139                       olarak belirtilen imar yoluna               4366                SOKAK

77-       TN 140                       olarak belirtilen imar yoluna               4367                SOKAK

78-       TN 141                       olarak belirtilen imar yoluna               4368                SOKAK

 

 

 

79-       TN 142                       olarak belirtilen imar yoluna               4369                SOKAK

80-       TN 143                       olarak belirtilen imar yoluna               4370                SOKAK

81-       TN 144                       olarak belirtilen imar yoluna               4371                SOKAK

82-       TN 145                       olarak belirtilen imar yoluna               4372                SOKAK

83-       TN 146                       olarak belirtilen imar yoluna               4373                SOKAK

84-       TN 147                       olarak belirtilen imar yoluna               4374                SOKAK

85-       TN 148                       olarak belirtilen imar yoluna               4375                SOKAK

86-       TN 149                       olarak belirtilen imar yoluna               4376                SOKAK

87-       TN 150                       olarak belirtilen imar yoluna               4377                SOKAK

88-       TN 151                       olarak belirtilen imar yoluna               4378                SOKAK

89-       TN 152                       olarak belirtilen imar yoluna               4379                SOKAK

90-       TN 153                       olarak belirtilen imar yoluna               4380                SOKAK

91-       TN 154                       olarak belirtilen imar yoluna               4381                SOKAK

92-       TN 155                       olarak belirtilen imar yoluna               4382                SOKAK

93-       TN 156                       olarak belirtilen imar yoluna               4383                SOKAK

94-       TN 157                       olarak belirtilen imar yoluna               4384                SOKAK

95-       TN 158                       olarak belirtilen imar yoluna               4385                SOKAK

96-       TN 159                       olarak belirtilen imar yoluna               4386                SOKAK

97-       TN 160                       olarak belirtilen imar yoluna               4387                SOKAK

98-       TN 161                       olarak belirtilen imar yoluna               4388                SOKAK

99-       TN 162                       olarak belirtilen imar yoluna               4389                SOKAK

100-     TN 163                       olarak belirtilen imar yoluna               4390                SOKAK

101-     TN 164                       olarak belirtilen imar yoluna               4391                SOKAK

102-     TN 165                       olarak belirtilen imar yoluna               4392                SOKAK

103-     TN 166                       olarak belirtilen imar yoluna               4393                SOKAK

104-     TN 167                       olarak belirtilen imar yoluna               4394                SOKAK

105-     TN 168                       olarak belirtilen imar yoluna               4395                SOKAK

106-     TN 169                       olarak belirtilen imar yoluna               4396                SOKAK

107-     TN 170                       olarak belirtilen imar yoluna               4397                SOKAK

108-     TN 171                       olarak belirtilen imar yoluna               4398                SOKAK

109-     TN 172                       olarak belirtilen imar yoluna               4399                SOKAK

 

 

 

110-     TN 173                       olarak belirtilen imar yoluna               4400                SOKAK

111-     TN 174                       olarak belirtilen imar yoluna               4401                SOKAK

112-     TN 175                       olarak belirtilen imar yoluna               4402                SOKAK

113-     TN 176                       olarak belirtilen imar yoluna               4403                SOKAK

114-     TN 177                       olarak belirtilen imar yoluna               4404                SOKAK

115-     TN 178                       olarak belirtilen imar yoluna               4405                SOKAK

116-     TN 179                       olarak belirtilen imar yoluna               4406                SOKAK

117-     TN 180                       olarak belirtilen imar yoluna               4407                SOKAK

118-     TN 181                       olarak belirtilen imar yoluna               4408                SOKAK

119-     TN 182                       olarak belirtilen imar yoluna               4409                SOKAK

120-     TN 183                       olarak belirtilen imar yoluna               4410                SOKAK

121-     TN 184                       olarak belirtilen imar yoluna               4411                SOKAK

122-     TN 185                       olarak belirtilen imar yoluna               4412                SOKAK

123-     TN 186                       olarak belirtilen imar yoluna               4413                SOKAK

124-     TN 187                       olarak belirtilen imar yoluna               4414                SOKAK

125-     TN 188                       olarak belirtilen imar yoluna               4415                SOKAK

126-     TN 189                       olarak belirtilen imar yoluna               4416                SOKAK

127-     TN 190                       olarak belirtilen imar yoluna               4417                SOKAK

128-     TN 191                       olarak belirtilen imar yoluna               4418                SOKAK

129-     TN 192                       olarak belirtilen imar yoluna               4419                SOKAK

130-     TN 193                       olarak belirtilen imar yoluna               4420                SOKAK

131-     TN 194                       olarak belirtilen imar yoluna               4421                SOKAK

132-      TN 195             olarak belirtilen imar yoluna                   4422                  SOKAK

İsminin verilmesine.

 

 

Akyarlar Mahallesi sınırları içerisinde ardışık numaralı olarak isimlendirilmiş, ancak isim karmaşasına yol açan isimlendirmenin yeniden düzenlenerek;

 

1-TN 12    kodlu   AKYARLAR 1                        sokak adının            4250                                         SOKAK

2-TN 13    kodlu   AKYARLAR 10                      sokak adının            4251                                         SOKAK

3-TN 14    kodlu   AKYARLAR 10/1                   sokak adının            4252                                         SOKAK

 

 

 

 

4-TN 15    kodlu   AKYARLAR 16/3                   sokak adının            4252                                         SOKAK

5-TN 16    kodlu   AKYARLAR 11                      sokak adının            4253                                         SOKAK

6-TN 17    kodlu   AKYARLAR 12                      sokak adının            4254                                         SOKAK

7-TN 18    kodlu   AKYARLAR 13                      sokak adının            4254                                         SOKAK

8-TN 19    kodlu   AKYARLAR 14                      sokak adının            4254                                         SOKAK

9-TN 20    kodlu   AKYARLAR 15                      sokak adının            4255                                         SOKAK

10-TN 21   kodlu   AKYARLAR 16/1                  sokak adının            4256                                         SOKAK

11-TN 22   kodlu   AKYARLAR 16/2                  sokak adının            4257                                         SOKAK

12-TN 23   kodlu   AKYARLAR 16/4                  sokak adının            4258                                         SOKAK

13-TN 24   kodlu   AKYARLAR 2                       sokak adının            4259                                         SOKAK

14-TN 25   kodlu   AKYARLAR 3                       sokak adının            4260                                         SOKAK

15-TN 26   kodlu   AKYARLAR 4                       sokak adının            4261                                         SOKAK

16-TN 27   kodlu   AKYARLAR 5                       sokak adının            4262                                         SOKAK

17-TN 28   kodlu   AKYARLAR 6                       sokak adının            4263                                         SOKAK

18-TN 29   kodlu   AKYARLAR 7                       sokak adının            4264                                         SOKAK

19-TN 30   kodlu   AKYARLAR 8                       sokak adının            4265                                         SOKAK

20-TN 31   kodlu   AKYARLAR 9                       sokak adının            4266                                         SOKAK

21-TN 32   kodlu   ASPAT 1                                 sokak adının           4267                                         SOKAK

22-TN 33   kodlu   ASPAT 2                                 sokak adının           4268                                         SOKAK

23-TN 34  kodlu   ATATÜRK (AKÇABÜK)       sokak adının      ATATÜRK(AKYARLAR)    CADDE

24-TN 35  kodlu   ATATÜRK (KARAİNCİR)    sokak adının      ATATÜRK(AKYARLAR)     CADDE

25-TN 36 kodlu   ATATÜRK (KEMER)             sokak adının      ATATÜRK(AKYARLAR)     CADDE

26-TN 37   kodlu   ATATÜRK (MERKEZ)         sokak adının      ATATÜRK(AKYARLAR)         CADDE

27-TN 38  kodlu   ATATÜRK (PALAMUT)       sokak adının      ATATÜRK(AKYARLAR)          CADDE

28-TN 39 kodlu  ATATÜRK (TUZLA-ASPAT) sokak adının      ATATÜRK (AKYARLAR)         CADDE

29-TN 40   kodlu   ÇEŞME                                   cadde adının          ASPAT                                    SOKAK

30-TN 41   kodlu   FENER 1                                cadde adının           4269                                        SOKAK

31-TN 42   kodlu   FENER 1                                 sokak adının          4270                                        SOKAK

32-TN 43   kodlu   KARAİNCİR 16                     sokak adının      4271                                            SOKAK

33-TN 44   kodlu   KARAİNCİR 17                     sokak adının           4272                                        SOKAK

 

 

 

 

34-TN 45   kodlu   KARAİNCİR 18                     sokak adının           4273                                        SOKAK

35-TN 46   kodlu   KARAİNCİR 19                     sokak adının           4274                                        SOKAK

36-TN 47   kodlu   KARAİNCİR SAHİL             cadde adının            4275                                        SOKAK

37-TN 48   kodlu   KEMER 1                               cadde adının           4276                                        SOKAK

38-TN 49   kodlu   KEMER 101                           sokak adının           4277                                        SOKAK

39-TN 50   kodlu   KEMER 101/1                        sokak adının           4278                                        SOKAK

40-TN 51   kodlu   KEMER 102                           sokak adının      4279                                            SOKAK

41-TN 52   kodlu   KEMER 103                           sokak adının      4280                                            SOKAK

42-TN 53  kodlu  KEMER 104                        sokak adının     MEHMET TANIŞ                   SOKAK

43-TN 54   kodlu   KEMER 2                               cadde adının      4282                                            SOKAK

44-TN 55   kodlu   KEMER 3                               cadde adının      4283                                            SOKAK

45-TN 56   kodlu   KEMER                                  cadde adının      ŞÜKRÜ ÇÜRÜK                    SOKAK

46-TN 57   kodlu   PALAMUT 100                      sokak adının      4285                                            SOKAK

47-TN 58   kodlu   PALAMUT                                       cadde adının     4286                                               SOKAK

48-TN 59   kodlu   SARNIÇ (KEMER)                         sokak adının     HALİL SAYGI                     SOKAK

49-TN 60   kodlu   SİTELER                                cadde adının      4288                                             SOKAK

50-TN 61   kodlu   TOPTEPESİ 1                         cadde adının      4289                                            SOKAK

51-TN 62   kodlu   TOPTEPESİ 2                         cadde adının      4290                                            SOKAK

52-TN 63   kodlu   TURGUTREİS (PALAMUT) sokak adının      4291                                              SOKAK

53-TN 10   kodlu   TINAZTEPE                            cadde adının      MAHMUT TINAZTEPE       CADDE

 

Olarak değiştirilmesine.

 

            İlçemiz İslamhaneleri Mahallesi sınırları içerisinde, imar planında yer alan, isimlendirilmemiş olan imar yollarının Adres Kayıt Sistemine işlenebilmesi için ekli kroki de;

1-         TN 34                         olarak belirtilen imar yoluna               5275    SOKAK

2-         TN 35                         olarak belirtilen imar yoluna               5276    SOKAK

3-         TN 36                         olarak belirtilen imar yoluna               5277    SOKAK

4-         TN 37                         olarak belirtilen imar yoluna               5278    SOKAK

5-         TN 38                         olarak belirtilen imar yoluna               5279    SOKAK

6-         TN 39                         olarak belirtilen imar yoluna               5280    SOKAK

 

 

 

 

7-         TN 40                         olarak belirtilen imar yoluna               5281    SOKAK

8-         TN 41                         olarak belirtilen imar yoluna               5282    SOKAK

9-         TN 42                         olarak belirtilen imar yoluna               5283    SOKAK

10-       TN 43                         olarak belirtilen imar yoluna               5284    SOKAK

11-       TN 44                         olarak belirtilen imar yoluna               5285    SOKAK

12-       TN 45                         olarak belirtilen imar yoluna               5286    SOKAK

13-       TN 46                         olarak belirtilen imar yoluna               5287    SOKAK

14-       TN 47                         olarak belirtilen imar yoluna               5288    SOKAK

15-       TN 48                         olarak belirtilen imar yoluna               5289    SOKAK

16-       TN 49                         olarak belirtilen imar yoluna               5290    SOKAK

17-       TN 50                         olarak belirtilen imar yoluna               5291    SOKAK

18-       TN 51                         olarak belirtilen imar yoluna               5292    SOKAK

19-       TN 52                         olarak belirtilen imar yoluna               5293    SOKAK

20-       TN 53                         olarak belirtilen imar yoluna               5294    SOKAK

21-       TN 54                         olarak belirtilen imar yoluna               5295    SOKAK

22-       TN 55                         olarak belirtilen imar yoluna               5296    SOKAK

23-       TN 56                         olarak belirtilen imar yoluna               5297    SOKAK

24-       TN 57                         olarak belirtilen imar yoluna               5298    SOKAK

25-       TN 58                         olarak belirtilen imar yoluna               5299    SOKAK

26-       TN 59                         olarak belirtilen imar yoluna               5300    SOKAK

27-       TN 60                         olarak belirtilen imar yoluna               5301    SOKAK

28-       TN 61                         olarak belirtilen imar yoluna               5302    SOKAK

29-       TN 62                         olarak belirtilen imar yoluna               5303    SOKAK

30-       TN 63                         olarak belirtilen imar yoluna               5304    SOKAK

31-       TN 64                         olarak belirtilen imar yoluna               5305    SOKAK

32-       TN 65                         olarak belirtilen imar yoluna               5306    SOKAK

33-       TN 66                         olarak belirtilen imar yoluna               5307    SOKAK

34-       TN 67                         olarak belirtilen imar yoluna               5308    SOKAK

35-       TN 68                         olarak belirtilen imar yoluna               5309    SOKAK

36-       TN 69                         olarak belirtilen imar yoluna               5310    SOKAK

 

 

 

 

37-       TN 70                         olarak belirtilen imar yoluna               5311    SOKAK

38-       TN 71                         olarak belirtilen imar yoluna               5312    SOKAK

39-       TN 72                         olarak belirtilen imar yoluna               5313    SOKAK

40-       TN 73                         olarak belirtilen imar yoluna               5314    SOKAK

41-       TN 74                         olarak belirtilen imar yoluna               5315    SOKAK

42-       TN 75                         olarak belirtilen imar yoluna               5316    SOKAK

43-       TN 76                         olarak belirtilen imar yoluna               5317    SOKAK

44-       TN 77                         olarak belirtilen imar yoluna               5318    SOKAK

45-       TN 78                         olarak belirtilen imar yoluna               5319    SOKAK

46-       TN 79                         olarak belirtilen imar yoluna               5320    SOKAK

47-       TN 80                         olarak belirtilen imar yoluna               5321    SOKAK

48-       TN 81                         olarak belirtilen imar yoluna               5322    SOKAK

49-       TN 82                         olarak belirtilen imar yoluna               5323    SOKAK

50-       TN 83                         olarak belirtilen imar yoluna               5324    SOKAK

51-       TN 84                         olarak belirtilen imar yoluna               5325    SOKAK

52-       TN 85                         olarak belirtilen imar yoluna               5326    SOKAK

 

İsminin verilmesine.

İslamhaneleri Mahallesi sınırları içerisinde ardışık numaralı olarak isimlendirilmiş, ancak isim karmaşasına yol açan isimlendirmenin yeniden düzenlenerek;

 

1-         TN 40-46-45               kodlu     HÜRRİYET CD.1.KISIM     cadde adının    5250    SOKAK

2-         TN 41-42-43-44-18    kodlu     HÜRRİYET CD.2.KISIM     cadde adının    5251    SOKAK

3-         TN 11                          kodlu    İSLAMHANELERİ 1/1         sokak adının    5252    SOKAK

4-         TN 12                         kodlu     İSLAMHANELERİ 1                        sokak adının    5253    SOKAK

5-         TN 13                         kodlu     İSLAMHANELERİ 1/2         sokak adının    5254    SOKAK

6-         TN 14                         kodlu     İSLAMHANELERİ 10          sokak adının    5255    SOKAK

7-         TN 15                         kodlu     İSLAMHANELERİ 11          sokak adının    5256    SOKAK

8-         TN 16                         kodlu     İSLAMHANELERİ 11/1       sokak adının    5257    SOKAK

9-         TN 17                         kodlu     İSLAMHANELERİ 12          sokak adının    5258    SOKAK

10-       TN 18                         kodlu     İSLAMHANELERİ 12/1       sokak adının    5259    SOKAK

11-       TN 19                         kodlu     İSLAMHANELERİ 12/2       sokak adının    5260    SOKAK

 

 

 

 

12-       TN 20                         kodlu     İSLAMHANELERİ 13          sokak adının    5261    SOKAK

13-       TN 21                         kodlu     İSLAMHANELERİ 14          sokak adının    5262    SOKAK

14-       TN 22                         kodlu     İSLAMHANELERİ 15          sokak adının    5263    SOKAK

15-       TN 23                         kodlu     İSLAMHANELERİ 2                        sokak adının    5264    SOKAK

16-       TN 24                         kodlu     İSLAMHANELERİ 2/1         sokak adının    5265    SOKAK

17-       TN 25                         kodlu     İSLAMHANELERİ 3                        sokak adının    5266    SOKAK

18-       TN 26                         kodlu     İSLAMHANELERİ 4                        sokak adının    5267    SOKAK

19-       TN 27                         kodlu     İSLAMHANELERİ 5                        sokak adının    5268    SOKAK

20-       TN 28                         kodlu     İSLAMHANELERİ 6                        sokak adının    5269    SOKAK

21-       TN 29                         kodlu     İSLAMHANELERİ 6/1         sokak adının    5270    SOKAK

22-       TN 30                         kodlu     İSLAMHANELERİ 7                        sokak adının    5271    SOKAK

23-       TN 31                         kodlu     İSLAMHANELERİ 8                        sokak adının    5272    SOKAK

24-       TN 32                         kodlu     İSLAMHANELERİ 9                        sokak adının    5273    SOKAK

25-       TN 33                         kodlu     MANDIRA KÖYÜ               cadde adının    5274    SOKAK

 

Olarak değiştirilmesine.