SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2017-90 Sayılı - 5/7/2017 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2017-90

Karar Tarihi

: 5/7/2017

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: Belediyemiz tarafından hazırlatılan, Kumbahçe Mahallesi, İçmeler Mevkii, “Bodrum İçmeler Mevkii Revizyon İmar Planı” ile igili dilekçe ve eklerinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine.

Karar Açıklaması

:  

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.06.2017 tarih ve 9744 sayılı teklif yazısında; Belediyemiz tarafından hazırlatılan, Kumbahçe Mahallesi, İçmeler Mevkii, “Bodrum İçmeler Mevkii Revizyon İmar Planı", ilgili dilekçe ve ekleri ile Belediyemize teslim edilmiş olup, konu görüşülmek üzere Başkanlık Makamınca Belediye Meclisine havale edilmiştir.   

            Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; Belediyemiz tarafından hazırlatılan  Kumbahçe Mahallesi, İçmeler Mevkii, “Bodrum İçmeler Mevkii Revizyon İmar Planı” ile ilgili dilekçe ve ekleri görüşülmek üzere Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesi gereğince İmar Komisyonuna havalesine, Belediye Meclisinin 05.07.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.       

 

 

                                     Mehmet KOCADON                          Mehmet ÖZALIN                             Niyazi ATARE   

                                       Belediye Başkanı                                   Katip Üye                                       Katip Üye