SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2017-9 Sayılı - 5/1/2017 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2017-9

Karar Tarihi

: 5/1/2017

Birim

: İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: Belediyemizde 657 sayılı Kanuna tabi olarak Zabıta görevi yapan personele, 2017 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun K Cetvelinde açıklanan aylık maktu fazla çalışma ücreti olan 453,00.-TL’ nın ödenmesinin kabulüne.

Karar Açıklaması

:  

       Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün 21.12.2016 tarih ve 3519 sayılı teklif yazısında; Maliye Bakanlığınca, Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun K Cetvelinde, Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğine haiz kuruluşlarda, görevlerinin niteliği gereği, 657 sayılı Kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, zabıta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele meclis kararı ile tespit edilen miktarda fazla çalışma ücreti ödeneceği belirtilmiştir.

     Buna göre, Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun K cetvelinde 2017 yılı için açıklanacak aylık fazla çalışma ücretinin, nüfusu 100.001 den 250.000’e kadar olan ve büyükşehirlerin belediye sınırları içerisinde yer alan belediyeler için belirlenecek maktu ücretin, Belediyemizde 657 sayılı Kanuna tabi olarak zabıta görevi yapan personele ödenmesine esas olmak üzere belirlenmesi gerektiğinden, konu Başkanlık Makamınca Belediye Meclisine havale edilmiş olup,  

     Belediye Meclisince yapılan görüşmeler sonucunda; Belediyemizde 657 sayılı Kanuna tabi olarak zabıta görevi yapan personellere 24.12.2016 tarih ve 29928 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun K Cetvelinde  açıklanan aylık maktu fazla çalışma ücreti olan 453,00.-TL.’ nin  01.01.2017 tarihinden geçerli olmak üzere ödenmesinin kabulüne,  meclis üyelerinden Şakir AÇIKGÖZ’ ün ret, Hülya AŞKIN, Mahmut ÖZBELEN, Süleyman MAZI’ nın çekimser oy kullanmalarına karşılık, Belediye Meclisinin 04.01.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.          

 

Mehmet KOCADON                                Mehmet ÖZALIN                         Niyazi ATARE 

Belediye Başkanı                                         Katip Üye                                    Katip Üye