SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2017-85 Sayılı - 5/6/2017 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2017-85

Karar Tarihi

: 5/6/2017

Birim

: ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı kapsamında, “Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü” tarafından sunulan “Roof-top in Coastal Cities” başlıklı ve CCGS/025 referans numaralı proje kapsamında Belediyemiz adına temsil, ilzam ve gerekli belgeleri imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesinin kabulüne.

Karar Açıklaması

:  

Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün 25.05.2017 tarih ve 192 sayılı teklif yazısında; Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı kapsamında, “Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü” tarafından sunulan “Roof-top in Coastal Cities” başlıklı ve CCGS/025 referans numaralı projeye Belediyemizin eş-başvuran olarak katılmasına ve projenin hibe almaya hak kazanması durumunda uygulanmasına karar verilmiş, bahsi geçen proje kapsamında Belediyemiz adına temsil, ilzam ve gerekli belgeleri imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi gerekmektedir” denildiğinden,

Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı kapsamında, “Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü” tarafından sunulan “Roof-top in Coastal Cities” başlıklı ve CCGS/025 referans numaralı proje kapsamında Belediyemiz adına temsil, ilzam ve gerekli belgeleri imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesinin kabulüne, Belediye Meclisinin 05.06.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği  ile karar verildi.  

 

 

                                        Mehmet KOCADON                            Mehmet ÖZALIN                               Niyazi ATARE   

                                          Belediye Başkanı                                     Katip Üye                                          Katip Üye