SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2017-84 Sayılı - 5/6/2017 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2017-84

Karar Tarihi

: 5/6/2017

Birim

: EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: İlçemiz Ortakent Mahallesi, Köyiçi Mevkii, tapunun N18C-22B-2B pafta, 274 ada, 3 parsel numarasında kayıtlı, 343,92 m² yüzölçümlü, mülkiyeti Bodrum Belediyesine ait arsa niteliğindeki taşınmazın, rayice uygun bedelle, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine istinaden, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili maddelerine göre satışının yapılmasının kabulüne.

Karar Açıklaması

:  

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 30.05.2017 tarih ve 576 sayılı teklif yazısında; İlçemiz Ortakent Mahallesi, Köyiçi Mevkii, tapunun N18C-22B-2B pafta, 274 ada, 3 parsel numarasında kayıtlı, 343,92 m² yüzölçümlü taşınmaz Belediyemiz adına kayıtlıdır.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23.03.2017 tarih ve 5217 sayılı yazısında; “Ortakent-Yahşi Belediye Meclisinin 17.08.2012 tarih ve 59 sayılı kararı, Muğla Valiliğinin 01.10.2012 tarih ve 9657 sayılı Olur’larıyla kabul edilen 1/1000 ölçekli Ortakent- Yahşi-Gürece Revizyon ve İlave İmar Planında, 274 ada, 3 parsel kısmen Taks:0,20 Kaks:0,40 yoğunluklu A lejantlı Konut Alanında, kısmen imar yolunda kalmakta olup, çekme mesafelerinden sonra tek başına yapılaşabilir nitelikle olduğu bildirilmiştir.

Zeminde yapılan incelemelerde 274 ada, 3 parsel içerisinde 11,76 m² 1 katlı, 29,56 m² 1 katlı, 15,90 m² 1 katlı eski yapı bulunduğu tespit edilmiş olup, taşınmazın tek başına yapılaşabilir nitelikte olmasından dolayı, söz konusu arsa niteliğindeki taşınmazın  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili maddelerine göre satışı konusunun Belediye Meclisimizde görüşülerek karar alınması gerekmektedir” denildiğinden,

Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; İlçemiz Ortakent Mahallesi, Köyiçi Mevkii, tapunun N18C-22B-2B pafta, 274 ada, 3 parsel numarasında kayıtlı, 343,92 m² yüzölçümlü, mülkiyeti Bodrum Belediyesine ait arsa niteliğindeki taşınmazın, rayice uygun bedelle, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine istinaden, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili maddelerine göre satışının yapılmasının kabulüne, Meclis Üyelerinden Abdulmecit POYRAZ, Erdinç TEKİNKAYA, Hülya AŞKIN, Mazlum AĞAN, Mehmet Remzi GÜNGÖR, Mustafa DAĞDELEN, Mustafa PAŞALI, Süleyman MAZI ve Şakir AÇIKGÖZ’ ün çekimser oy kullanmalarına karşılık, Belediye Meclisinin 05.06.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.  

 

 

                                     Mehmet KOCADON                            Mehmet ÖZALIN                               Niyazi ATARE   

                                        Belediye Başkanı                                   Katip Üye                                          Katip Üye