SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2017-83 Sayılı - 5/6/2017 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2017-83

Karar Tarihi

: 5/6/2017

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: İlçemiz Eskiçeşme Mahallesi, 964 ada, 8 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin Koruma Amaçlı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin İmar Komisyonuna havale edilmesine.

Karar Açıklaması

:  

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.05.2017 tarih ve 8442 sayılı teklif yazısında; 15.05.2017 tarih ve 9850 kayıt numaralı dilekçe ile İlçemiz Eskiçeşme Mahallesi, 964 ada, 8 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği teklifi sunulmuştur. Öneri Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği ile; söz konusu parsel içerisinde ruhsatlı binanın mevcut olduğu, onaylı imar planında parselden büyük oranda terk alanı ayrıldığı ve Kadastro Müdürlüğünün 22-a çalışmaları sonrası yapı adası hattı ile parselin yapılaşmasının tamamen kısıtlandığı bildirilmekte olup, mülkiyet hakkının korunması amacı ile meri imar planında parselin kuzeyinden geçen taşıt yolunun 12 metre önerilmesine karşın, söz konusu yolun devamlılığı bulunmadığından 12 metrelik taşıt yolu hatının devamlılığı sağlanacak şekilde 10 metre olarak düzenlendiği görülmüştür. Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliğinin kabul edilmesi halinde Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmekte olup, konunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre Mecliste görüşülerek karar alınması istenmiştir.  

Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; İlçemiz Eskiçeşme Mahallesi, 964 ada, 8 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin Koruma Amaçlı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesi gereğince İmar Komisyonuna havale edilmesine, Belediye Meclisinin 05.06.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.       

 

 

                                    Mehmet KOCADON                          Mehmet ÖZALIN                             Niyazi ATARE   

                                      Belediye Başkanı                                    Katip Üye                                     Katip Üye