SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2017-82 Sayılı - 5/6/2017 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2017-82

Karar Tarihi

: 5/6/2017

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: İlçemiz Torba Mahallesinde Trafo Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin İmar Komisyonuna havale edilmesine.

Karar Açıklaması

:  

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.05.2017 tarih ve 8438 sayılı teklif yazısında; 11.05.2017 tarih ve 9622 kayıt numaralı dilekçe ile İlçemiz Torba Mahallesinde mevcut imar planlarında Kültürel Tesis + Halk Eğitim Merkezi kullanımında kalan, kadastral paftasında ise kısmen yeşil alan, kısmen de yol boşluğu alanında bulunan Amiral 3 ve Amiral 4 sitelerinin elektrik dağıtımının yapıldığı mevcut trafo binasının bulunduğu alan, İmar Planı Değişikliği ile Enerji Dağıtım Alanı (Trafo Alanı) olarak planlanarak ihdas parseli oluşturulup Aydem’e devredilmek istendiği bildirilmekte olup, konunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre Mecliste görüşülerek karar alınması istenmiştir.  

Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; İlçemiz Torba Mahallesinde Trafo Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesi gereğince İmar Komisyonuna havale edilmesine, Belediye Meclisinin 05.06.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.       

 

 

                                    Mehmet KOCADON                          Mehmet ÖZALIN                             Niyazi ATARE   

                                     Belediye Başkanı                                  Katip Üye                                         Katip Üye