SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2017-81 Sayılı - 5/6/2017 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2017-81

Karar Tarihi

: 5/6/2017

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: İlçemiz Turgutreis Mahallesi, Yalı Mevkii, 229 ada 6 parselin kuzey cephesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin, planda belirtilen dere yatağının inşasının Devlet Su İşleri 21. Bölge Müdürlüğünün 07.03.2017 tarih ve 152433 sayılı yazısına istinaden uygulama sırasında bahsedilen güzergah boyunca Devlet Su İşleri 213. Şube Müdürlüğü kontrolünde uygulanması şartı ile kabulüne.

Karar Açıklaması

:  

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.05.2017 tarih ve 8441 sayılı teklif yazısında; 03.05.2017 tarih ve 2017/62 sayılı Meclis kararında İlçemiz Turgutreis Mahallesi, Yalı Mevkii, 229 ada, 6 parselin kuzey cephesinde yer alan dere yatağının denize ulaşımını sağlamak amacıyla hazırlanan imar planı teklifine ilişkin İmar Komisyonunun 24.04.2017 tarihli kararında “Devlet Su İşleri 21. Bölge Müdürlüğünün görüşü alındıktan sonra değerlendirmenin uygun olacağı” bildirildiğinden söz konusu kurum görüşünün alındıktan sonra yeniden değerlendirileceği bildirilmektedir. Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğünün 10.05.2017 tarih ve 315481 sayılı yazısında “imar planı değişikliğinin uygun görüldüğü” Belediyemize bildirilmiş olup, konunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre Meclis’ te karar alınması istenmiştir.  

Belediyemiz İmar Komisyonunun 26.05.2017 tarih ve 15 sayılı kararında; “Devlet Su İşleri 21. Bölge Müdürlüğü kurum görüşünün plan değişikliği yapılmasının uygun olduğu şekli ile geldiği, yerinde yapılan incelemede adı geçen alanda inşaat faaliyetlerinin devam ettiği dere yatağının kapatılıp yağmur suyu borusu ile geçiş sağlandığı ve kısmen kapatıldığı, kış mevsiminde yağmur sularının kanal yerine yol kenarından aktığı, bazı evlerin yağmur sularına maruz kaldığı anlaşılmıştır. Talep edilen plan değişikliğinde belirtilen yeni dere yatağının halihazırda mevcut kanala bağlı olmadığı görülmüştür. Yağmur sularının çevreye zarar vermemesi için öneri planda belirtilen dere yatağının inşasının Devlet Su İşleri 21. Bölge Müdürlüğünün 07.03.2017 tarih ve 152433 sayılı yazısında belirtildiği üzere uygulama sırasında bahsedilen güzergah boyunca Devlet Su İşleri 213. Şube Müdürlüğü kontrolünde (uygulama projelerinin Devlet Su İşleri 213. Şube Müdürlüğüne sunulup, Devlet Su İşleri 21. Bölge Müdürlüğü Proje İnşaat Şube Müdürlüğü onayı sonrasında) uygulanması şartı ile uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.“  denildiğinden,   Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; İlçemiz Turgutreis Mahallesi, Yalı Mevkii, 229 ada 6 parselin kuzey cephesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin,  planda belirtilen dere yatağının inşasının Devlet Su İşleri 21. Bölge Müdürlüğünün 07.03.2017 tarih ve 152433 sayılı yazısına istinaden uygulama sırasında bahsedilen güzergah boyunca Devlet Su İşleri 213. Şube Müdürlüğü kontrolünde uygulanması şartı ile kabulüne, Belediye Meclisinin 05.06.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.       

 

                            Mehmet KOCADON                             Mehmet ÖZALIN                               Niyazi ATARE   

                              Belediye Başkanı                                      Katip Üye                                         Katip Üye