SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2017-8 Sayılı - 4/1/2017 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2017-8

Karar Tarihi

: 4/1/2017

Birim

: YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesine istinaden, 2017 yılı İşgaliye Komisyonu üyeliğine, Belediye Meclis üyesi Mehmet DURMAZ, Özden BAYSAL, Ali DEMİRÖZ, Naciye TANRIKULU FİLİZ ve Mazlum AĞAN’ ın seçilmelerinin kabulüne.

Karar Açıklaması

:  

       Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün 15.12.2016 tarih ve 688 sayılı teklif yazısında; “5393 sayılı Belediye Kanununun “İhtisas Komisyonları” başlıklı 24. maddesine istinaden, Belediye Meclisince 2017 yılı İşgaliye Komisyonu üyelerinin belirlenmesi gerektiği” belirtildiğinden, konu Başkanlık Makamınca Belediye Meclisine havale edilmiş olup,  

          Belediye Meclisince yapılan görüşmelerde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesine istinaden bir yıl süreyle 2017 yılı İşgaliye Komisyonu üyeliğine Belediye Meclis üyesi Mehmet DURMAZ, Özden BAYSAL, Ali DEMİRÖZ, Naciye TANRIKULU FİLİZ ve Mazlum AĞAN’ ın seçilmelerine, meclis üyelerinden Mazlum AĞAN, Süleyman MAZI, Şakir AÇIKGÖZ ve Mustafa PAŞALI ‘ nı ret, Hülya AŞKIN, Mahmut ÖZBELEN, Erdinç TEKİNKAYA ve Mehmet Remzi GÜNGÖR’ ün çekimser oy kullanmalarına karşılık, Belediye Meclisinin 04.01.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.     

 

     Mehmet KOCADON                           Mehmet ÖZALIN                         Niyazi ATARE  

   Belediye Başkanı                                  Katip Üye                                   Katip Üye