SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2017-78 Sayılı - 26/5/2017 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2017-78

Karar Tarihi

: 26/5/2017

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: İlçemiz Ortakent Mahallesi, Kemer Mevkii, Koruma Amaçlı 1/5000 Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunun kabulüne

Karar Açıklaması

:  

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23.05.2017 tarih ve 7913 sayılı teklif yazısında; Belediyemiz tarafından hazırlattırılan İlçemiz Ortakent Mahallesi, Kemer Mevkii Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu teklifinin değerlendirilmek üzere 06.01.2017 tarih ve 292 sayılı yazımız ile Valilik Makamı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderildiği, ancak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün 21.04.2017 tarih ve 4566 sayılı yazısı ile plana konu alanların III. Derece Arkeolojik Sit Alanı karakteri yanında aynı zamanda Doğal Sit Alanı özelliği  gösterdiğinden 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 13/A maddesinin (c) bendi uyarınca, değerlendirilmek üzere Belediye Meclis kararı ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğüne gönderilmesi gerektiğinin bildirilmesinden sonra Belediye Meclisimiz gündemine alınan plan revizyonunun Belediye Meclisinin 03.05.2017 tarih ve 2017/64 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilmesi uygun görülmüştür.  

Bunun üzerine alınmış olan Belediyemiz İmar Komisyonunun 22.05.2017 tarih ve 12 sayılı kararında; “Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 15.01.2015 tarih ve 3056 sayılı kararı ile yürürlükteki plan üzerindeki arkeolojik sit alanı sınırları değişiklik göstermiş olup, söz konusu plan teklifi ile bu değişikliğin plan üzerine işlendiği, planın 22-a çalışması ile değişen son kadastral duruma göre yeniden düzenlendiği, planın güncellenen kurum görüşlerine göre yeniden irdelendiği, bu kapsamda karayolu güzergahı ve çevresi son gelen Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü görüşüne göre düzenlendiği, Devlet Su İşleri 21. Bölge Müdürlüğü görüşüne göre tüm dere güzergahlarının yeniden düzenlendiği, bazı bölgelerde yenilenen Gıda,Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü görüşü doğrultusunda düzenlendiği, ADM Elektrik Dağıtım A.Ş. nin görüşü doğrultusunda düzenlendiği, TEİAŞ 21. Bölge Müdürlüğünün görüşü doğrultusunda düzenlendiği, Kaymakamlık Makamı Milli Emlak Müdürlüğünün görüşü doğrultusunda düzenlendiği tespit edildiğinden,

Söz konusu planın yapılan incelemeler doğrultusunda uygun olduğu görüşüne oybirliği ile varılmıştır.“  denildiğinden,

Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; İlçemiz Ortakent Mahallesi, Kemer Mevkii, Koruma Amaçlı 1/5000 Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunun kabulüne, Belediye Meclisinin 26.05.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.       

 

 

                                    Mehmet KOCADON                             Mehmet ÖZALIN                               Niyazi ATARE   

                                      Belediye Başkanı                                   Katip Üye                                            Katip Üye