SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2017-77 Sayılı - 15/5/2017 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2017-77

Karar Tarihi

: 15/5/2017

Birim

: MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: Bodrum Belediyesi 2016 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabının kabulüne.

Karar Açıklaması

:  

Belediyemiz Encümenince görüşülerek kabul edilen 2016 yılı Kesin Hesap Cetveli ve ekleri  03.05.2017 tarih ve 2017/71 sayılı Meclis kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiş olup,

Belediye Meclisince yapılan görüşmeler sonucunda; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesine istinaden hazırlanan ve 04.05.2016 tarihli Plan ve Bütçe Komisyonu raporunda belirtilen;

 

1.    2016 MALİ YILI GİDER KESİN HESABINDA;

           

KOD                 MÜDÜRLÜK ADI                                                                           KESİN GİDER        

46 48 5 02           ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ                                                        14.779.544,60-TL

46 48 5 10           BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ                                                           1.545.572,34-TL

46 48 5 24           HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                          944.711,97-TL

46 48 5 25           BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ                1.593.659,67-TL

46 48 5 30           DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                         43.691.584,41-TL

46 48 5 31           FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                            24.614.739,56-TL

46 48 5 32           İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ                                            5.013.286,96-TL

46 48 5 34           EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ                                              634.212,16-TL

46 48 5 35           MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ                                                10.144.224,16-TL

46 48 5 36           PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ                                             7.148.139,74-TL

46 48 5 38           İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ                          422.197,88-TL

46 48 5 39           TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                 42.760.316,13-TL

46 48 5 40           YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                             2.104.472,70-TL

46 48 5 41           ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ                                                                  14.307.808,10-TL

46 48 5 42           ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ                          1.009.927,87-TL

46 48 5 45           STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ                                            265.537,93-TL

46 48 5 47           ETÜT VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ                                                      1.607.017,15-TL

46 48 5 48           KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ                                 7.588.990,26-TL

 

olmak üzere;  2016 Mali Yılı Toplam Gider Kesin Hesabının 180.175.943,59-TL olduğu,

 

 

 

 

K A R A R   D E V A M I

 

2. 2016 MALİ YILI GİDER KESİN HESABINDA; 32.429.246,53-TL Bütçe İçi Aktarma ve Eksiltme İşlemi yapıldığı,

 

3. 2016 MALİ YILI GİDER KESİN HESABINDA; 29.328.741,41-TL ödeneğin iptal edildiği ve ödenek üstü harcama yapılmadığı,

 

4.  2016 MALİ YILI BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASINDA;

 

KOD                 GİDER TÜRÜ                                                                                KESİN GİDER                      

 

01                       PERSONEL GİDERLERİ                                                                 51.731.662,08-TL

02                       SOS. GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİDERLERİ                                     10.138.328,81-TL

03                       MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ                                            95.886.132,57-TL

04                       FAİZ GİDERLERİ                                                                              1.926.511,23-TL

05                       CARİ TRANSFERLER                                                                       1.981.817,22-TL

06                       SERMAYE GİDERLERİ                                                                   10.511.491,68-TL

08                       BORÇ VERME                                                                                   8.000.000,00-TL

 

olmak üzere toplam 180.175.943,59-TL bütçe gideri olduğu,

 

 

5. 2016 MALİ YILI GELİR KESİN HESABINDA;

 

KOD                 GELİR TÜRÜ                                                                                 KESİN GELİR                       

 

01                       VERGİ GELİRLERİ                                                                        78.452.669,58-TL

03                       TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ                                       23.045.317,38-TL

04                       ALINAN BAĞIŞ VE YARD. İLE ÖZEL GELİRLER                           727.501,00-TL

05                       DİĞER GELİRLER                                                                         41.427.690,01-TL

06                       SERMAYE GELİRLERİ                                                                    1.724.395,33-TL

 

olmak üzere; 2016 Mali Yılı Gelir Kesin Hesabının Toplam 145.377.573,30-TL olduğu,

 

6. 2016 MALİ YILI GELİR KESİN HESABINDA;  149.350.111,24-TL tahsilat yapıldığı, yapılan tahsilattan

3.972.537,94-TL ret ve iade edildiği, kesinleşen tutarın 145.377.573,30-TL olduğu,

 

            Belediye Meclisinin 15.05.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerden Abdulmecit POYRAZ, Mustafa PAŞALI, Şakir AÇIKGÖZ, Süleyman MAZI, Mazlum AĞAN, Hülya AŞKIN, Mahmut ÖZBLEN, Mustafa DAĞDELEN, Erdinç TEKİNKAYA’ nın ret oyu kullanmalarına karşılık, oy çokluğu ile kabul edilmiştir.   

 

 

 

                                          Mehmet KOCADON                        Mehmet ÖZALIN                             Niyazi ATARE  

                                             Belediye Başkanı                                Katip Üye                                         Katip Üye