SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2017-75 Sayılı - 3/5/2017 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2017-75

Karar Tarihi

: 3/5/2017

Birim

: ÖNERGE

Karar Özeti

: Belediyemiz sorumluluğundaki tüm planların güncel mevzuat doğrultusunda uygulama birliği sağlanarak uygulanması bakımından birleştirilerek bütüncül hale getirilmesinin kabulüne.

Karar Açıklaması

:  

         Belediye Başkanı Mehmet KOCADON ve Meclis Üyelerinden Dursun GÖKTEPE, Taner USLU, Özden BAYSAL ve Hüseyin ÖZTEN’ in imzalarıyla Meclis Başkanlığına sunulan 03.05.2017 tarihli önergede; “Bilindiği üzere, Bodrum Yarımadasında bulunan 11 Belde Belediyesi 6360 sayılı Kanuna göre birleştirilerek Bodrum Belediyesine bağlanmıştır. Ancak Belde Belediyelerine ait çok sayıda gerek mevzi uygulama imar planları ve gerekse plan değişikliklerinin bütüncül hale getirilmeden uygulanmasında büyük sorunlar yaşandığı bilinmektedir. Ayrıca Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde yapılmış olan çok sayıda değişikliğin (örnek olarak; Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 16. maddesindeki “İnşaat hakkı-emsal tanımı” vb. değişikliği) bu planlara işlenmesi gerekmektedir.

        Bu nedenle, Belediyemiz sorumluluğundaki tüm planların, güncel mevzuat doğrultusunda uygulama birliği sağlanarak uygulanması bakımından, birleştirilerek bütüncül hale getirilmesi yönünde karar alınması için işbu önergenin gündeme alınması hususunu emirlerinize arz ederiz.” denilmektedir. Yapılan oylamada önergenin 18. madde olarak  gündeme alınmasına  oybirliği ile karar verilmiş olup, 

      Belediye Meclisince yapılan görüşmeler sonucunda; Belediyemiz sorumluluğundaki  tüm planların güncel mevzuat doğrultusunda uygulama birliği sağlanarak uygulanması bakımından birleştirilerek bütüncül hale getirilmesinin kabulüne, Meclis Üyesi Abdulmecit POYRAZ’ ın ret oyu kullanmasına karşılık, Belediye Meclisinin 03.05.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.           

 

                                       Mehmet KOCADON                        Mehmet ÖZALIN                             Niyazi ATARE  

                                           Belediye Başkanı                             Katip Üye                                       Katip Üye