SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2017-73 Sayılı - 3/5/2017 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2017-73

Karar Tarihi

: 3/5/2017

Birim

: İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: Belediyemiz bünyesinde Yapı Kontrol Müdürlüğü kurulması ve Çalışma Yönetmeliğinin kabulü.

Karar Açıklaması

:  

        Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 28.04.2017 tarih ve 1312 sayılı teklif yazısında belirtilen; Belediyemiz bünyesinde Yapı Kontrol Müdürlüğü kurulması ve Çalışma Yönetmeliği, Belediye Meclisimizce görüşülmüş olup,

            Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; Belediyemiz bünyesinde Yapı Kontrol Müdürlüğü kurulmasına ve karar ekinde yer alan Çalışma Yönetmeliğinin kabulüne, Belediye Meclisinin 03.05.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.       

 

 

                                          Mehmet KOCADON                             Mehmet ÖZALIN                                 Niyazi ATARE   

                                             Belediye Başkanı                                    Katip Üye                                              Katip Üye