SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2017-72 Sayılı - 3/5/2017 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2017-72

Karar Tarihi

: 3/5/2017

Birim

: İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: 22.05.2016 tarih ve 29719 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” gereğince, 40 adet memur kadrosunun I sayılı memur norm kadro kütüğüne, 19 adet işçi kadrosunun V sayılı işçi norm kadro kütüğüne eklenmesinin kabulüne.

Karar Açıklaması

:  

          Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 28.04.2017 tarih ve 1310 sayılı teklif yazısında belirtilen; 22.05.2016 tarih ve 29719 sayılı Resmi Gazetede, “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” yayınlanmış olup, Belediyemiz nüfus kriterleri baz alınarak (Nüfus 155.815), ilçe merkezi ve turizm bölgesi olması nedeniyle C10 grubundan C11 grubuna yükseltilmiştir. Bu nedenle,  memur ve işçi kadro sayılarımızda değişiklik olmuş, değişiklikle birlikte ihdas edilecek 40 adet memur kadrosunun I sayılı cetvelde gösterildiği şekilde memur norm kadro kütüğüne eklenmesi, ayrıca ihdas edilecek 19 adet işçi kadrosunun da V sayılı cetvelde gösterildiği şekilde işçi norm kadro kütüğüne eklenmesi, Belediye Meclisimizce görüşülmüştür. 

            Buna göre, 22.05.2016 tarih ve 29719 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” gereğince, 40 adet memur kadrosunun karar ekinde yer alan I sayılı memur norm kadro kütüğüne, 19 adet işçi kadrosunun karar ekinde yer alan V sayılı işçi norm kadro kütüğüne eklenmesinin kabulüne,  Belediye Meclisinin 03.05.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.       

 

 

                                Mehmet KOCADON                        Mehmet ÖZALIN                             Niyazi ATARE  

                                 Belediye Başkanı                                Katip Üye                                        Katip Üye