SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2017-66 Sayılı - 3/5/2017 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2017-66

Karar Tarihi

: 3/5/2017

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: İlçemiz Yokuşbaşı Mahallesi, 559 ada, 1 parselde (eski 482 ada 1 parsel) kayıtlı taşınmazda 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne.

Karar Açıklaması

:  

          Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.04.2017 tarih ve 225-6814 sayılı teklif yazısında; İlçemiz Yokuşbaşı Mahallesi, 559 ada, 1 parselde (eski 482 ada 1 parsel) kayıtlı, 12.694,33 m² yüzölçümlü, mülkiyeti Zafer Tah. İnş. ve Tic. AŞ.’ ye ait taşınmaza ilişkin, Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 12.08.2015 tarih, 3531 sayılı ve 14.01.2016 tarih, 3996 sayılı kurul kararları ile Belediye Meclisimizin 04.04.2016 tarih ve 2016/56 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi ve 3194 sayılı Kanunun 8/b maddesi uyarınca Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından görüşülmesinin kabul edildiği, söz konusu 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi doğrultusunda ilan ve askı işlemlerinin yapılarak kesinleştiği Muğla Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 26. 04.2017 tarih ve 2802-9163 sayılı yazısı ile bildirildiği,

             Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 18.01.2017 tarih ve 5074 sayılı kararı ile söz konusu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma amaçlı Nazım ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliğinin uygun görüldüğü belirtilmiştir.

          Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; İlçemiz Yokuşbaşı Mahallesi, 559 ada, 1 parselde (eski 482 ada 1 parsel) kayıtlı taşınmazda 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne, Meclis üyelerinden Abdulmecit POYRAZ’ ın ret oyu kullanmasına karşılık Belediye Meclisinin 03.05.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.       

 

                               Mehmet KOCADON                          Mehmet ÖZALIN                             Niyazi ATARE   

                                 Belediye Başkanı                                 Katip Üye                                          Katip Üye