SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2017-64 Sayılı - 3/5/2017 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2017-64

Karar Tarihi

: 3/5/2017

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: İlçemiz Ortakent Mahallesi, Kemer Mevkii, Ortakent-Yahşi 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı Revizyonu teklifi hakkında kurum görüşümüzün belirlenmesi için konunun İmar Komisyonuna havale edilmesine.

Karar Açıklaması

:  

        Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.04.2017 tarih ve 217-6805 sayılı teklif yazısında; Belediyemiz tarafından hazırlatılan İlçemiz Ortakent Mahallesi, Kemer Mevkii Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu değerlendirilmek üzere 06.01.2017 tarih ve 292 sayılı yazımız ile Valilik Makamı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne iletilmiştir. Ancak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün 21.04.2017 tarih ve 4566 sayılı yazısı ile plana konu alan sit karakteri olarak aynı zamanda Doğal Sit Alanı özelliği  gösterdiğinden 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 13/A maddesinin (c) bendi uyarınca değerlendirilmek üzere Belediye Meclis kararı ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğüne gönderilmesi gerektiği belirtilmiştir.

           Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; İlçemiz Ortakent Mahallesi, Kemer Mevkii, Ortakent-Yahşi 1/5000 ölçekli ve  1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı Revizyonu teklifi hakkında kurum görüşümüzün belirlenmesi için konunun Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesi gereğince İmar Komisyonuna havale edilmesine, Belediye Meclisinin 03.05.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.       

 

 

                                    Mehmet KOCADON                          Mehmet ÖZALIN                             Niyazi ATARE   

                                    Belediye Başkanı                                     Katip Üye                                       Katip Üye