SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2017-63 Sayılı - 3/5/2017 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2017-63

Karar Tarihi

: 3/5/2017

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: İlçemiz Eskiçeşme Mahallesi, Asarlık Mevkiinde, kıyı kenar çizgisinin deniz cephesinde kalan bir kısım alana yönelik hazırlanan İskele (Denize Girme ve Güneşlenme) Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin reddine.

Karar Açıklaması

:  

          Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.04.2017 tarih ve 223-6812 sayılı teklif yazısında; İlçemiz Eskiçeşme Mahallesi, Asarlık Mevkiinde kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan bir kısım alana yönelik hazırlanan İskele (Denize Girme ve Güneşlenme) Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü tarafından 05.04.2017 tarih ve E.6138 sayılı yazı ile 3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında incelenerek onaylanması talep edildiğinden, söz konusu imar planı teklifine ilişkin kurum görüşümüzü bildiren Meclis kararının alınması istenmiş olup, konu 06.04.2017 tarih ve 2017/56 sayılı Meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilmiştir.

          Belediyemiz İmar Komisyonunun 24.04.2017 tarih ve 11 sayılı kararında; “Talep sahibi işletmenin denize cephesi olmadığı, talebe konu alanın denize girişe elverişli olması nedeniyle iskeleye ihtiyaç duyulmadığı, kara cephesinde diğer konut alanları ile turizm tesisleri bulunduğu ve denize cephesi olmayan tesislerin bu şekildeki taleplerinin Bodrum Yarımadası bütününde olumsuz emsal teşkil edeceğinden uygun olmadığına oybirliği ile karar verilmiştir. “  denildiğinden,

            Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; İlçemiz Eskiçeşme Mahallesi, Asarlık Mevkiinde, kıyı kenar çizgisinin deniz cephesinde kalan bir kısım alana yönelik hazırlanan İskele (Denize Girme ve Güneşlenme) Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin reddine, Belediye Meclisinin 03.05.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.       

 

 

                                      Mehmet KOCADON                          Mehmet ÖZALIN                             Niyazi ATARE   

                                         Belediye Başkanı                                Katip Üye                                        Katip Üye