SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2017-61 Sayılı - 3/5/2017 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2017-61

Karar Tarihi

: 3/5/2017

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: İlçemiz Koyunbaba Mahallesi, Karya Evleri Sitesi kullanımında kalan park alanında, Trafo Amaçlı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne.

Karar Açıklaması

:  

           Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.04.2017 tarih ve 219-6808 sayılı teklif yazısında; İlçemiz Koyunbaba Mahallesi, Karya Evleri Sitesi kullanımına ait park alanı içerisinde yer alan mevcut ve işletilen trafonun Aydem AŞ. adına bedelsiz devir işleminin yapılması için hazırlanan Trafo Amaçlı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği  teklifi,  06.04.2017 tarih ve 2017/45 sayılı Meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilmiştir. Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliğinin kabul edilmesi halinde Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir.

          Belediyemiz İmar Komisyonunun 24.04.2017 tarih ve 9 sayılı kararında; “Mevcut trafo binasının batı cephesindeki yola tecavüzlü olduğu tespit edilmiştir. Ancak teklife konu plan değişikliğinde trafo alanının çekme mesafeleri kriterlerine uygun olarak hazırlandığı görülmüş olup, plan değişikliği teklifinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verilmiştir.“  denildiğinden,

            Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; İlçemiz Koyunbaba Mahallesi, Karya Evleri Sitesi kullanımında kalan park alanında, Trafo Amaçlı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne, Belediye Meclisinin 03.05.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.       

 

 

                              Mehmet KOCADON                          Mehmet ÖZALIN                             Niyazi ATARE   

                                Belediye Başkanı                                  Katip Üye                                         Katip Üye