SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2017-60 Sayılı - 3/5/2017 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2017-60

Karar Tarihi

: 3/5/2017

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: İlçemiz Karakaya Mahallesi, Burun Mevkii, 198 ada, 3 parselin doğu cephesindeki yola cepheli olacak şekilde Trafo Amaçlı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne.

Karar Açıklaması

:  

          Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.04.2017 tarih ve 220-6809 sayılı teklif yazısında; İlçemiz Karakaya Mahallesi, Burun Mevkii, 198 ada, 3 parsel  1/1000 ölçekli Gümüşlük Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planında Turizm + II. Konut Alanında, sit karakteri olarak Etkileme Geçiş Alanında kalmaktadır. Söz konusu taşınmazın doğu cephesindeki yola cepheli olacak şekilde hazırlanan Trafo Amaçlı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi  06.04.2017 tarih ve 2017/44 sayılı Meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilmiştir. Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliğinin kabul edilmesi halinde Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir.

              Belediyemiz İmar Komisyonunun 24.04.2017 tarih ve 8 sayılı kararında; “Plan değişikliği teklifine konu olan trafo alanının yerinin plan notlarında belirtilen çekme mesafelerine uygun hazırlandığı görüldüğünden uygun olduğuna oybirliği ile karar verilmiştir. “  denildiğinden,

            Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; İlçemiz Karakaya Mahallesi, Burun Mevkii, 198 ada, 3 parselin doğu cephesindeki yola cepheli olacak şekilde hazırlanan Trafo Amaçlı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne, Belediye Meclisinin 03.05.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.       

 

 

                                     Mehmet KOCADON                          Mehmet ÖZALIN                             Niyazi ATARE   

                                        Belediye Başkanı                                 Katip Üye                                       Katip Üye