SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2017-6 Sayılı - 4/1/2017 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2017-6

Karar Tarihi

: 4/1/2017

Birim

: YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesine istinaden, Belediye Meclisinin 2017 yılı ağustos ayında tatil edilmesine.

Karar Açıklaması

:  

     Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün 15.12.2016 tarih ve 690 sayılı teklif yazısında;”5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesinde “Belediye meclisi her yıl  bir ay tatil kararı alabilir” hükmü bulunduğu belirtilmiş olup, konu Başkanlık Makamınca Belediye Meclisine havale edilmiştir.  

     Belediye Meclisince yapılan görüşmeler sonucunda; 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesine istinaden, Belediye Meclisinin 2017 yılı ağustos ayında tatil edilmesine, Belediye Meclisinin 04.01.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.         

 

            Mehmet KOCADON                       Mehmet ÖZALIN                         Niyazi ATARE  

               Belediye Başkanı                            Katip Üye                                   Katip Üye