SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2017-59 Sayılı - 3/5/2017 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2017-59

Karar Tarihi

: 3/5/2017

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: İlçemiz Kumbahçe Mahallesi, 704 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliğinin yerinde aplike edilmesi gerektiğinden İmar Komisyonuna 1 ay ek süre verilmesinin kabulüne.

Karar Açıklaması

:  

               Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.04.2017 tarih ve 221-6810 sayılı teklif yazısında; İlçemiz Kumbahçe Mahallesi, 704 ada, 1 parselde kayıtlı, 1/1000 ölçekli Bodrum Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planında TAKS:0,20, KAKS:0,40 yoğunluklu Konut Alanında, sit karakteri olarak 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı ve 1. Derece Etkileme Geçiş Alanında kalmakta olan,  195,85 m² yüzölçümlü, mülkiyeti Hasip KONDAY’ a ait taşınmazın kuzey cephesinde kalan boşluğun yapı adasına katılarak parsele ihdas edilmesi talebine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar  Planı Değişikliği teklifi 06.04.2017 tarih ve 2017/43 sayılı Meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilmiştir.

        Belediyemiz İmar Komisyonunun 24.04.2017 tarih ve 7 sayılı kararında; “Talep edilen plan değişikliği hakkında görüş bildirilebilmesi için teklifin yerinde harita mühendisi tarafından aplike edilmesi gerekmesi sebebi ile 1 ay ek süreye ihtiyaç duyulduğuna oybirliği ile karar verilmiştir. “  denildiğinden,

              Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; İlçemiz Kumbahçe Mahallesi, 704 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Belediyemiz İmar Komisyonunda görüşülerek konuyla ilgili komisyon raporu verilebilmesi için, plan değişikliği teklifinin yerinde aplike edilmesi gerektiği bildirildiğinden bu konuda İmar Komisyonuna 1 ay ek süre verilmesinin kabulüne, Belediye Meclisinin 03.05.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.       

 

                                         Mehmet KOCADON                          Mehmet ÖZALIN                             Niyazi ATARE   

                                             Belediye Başkanı                                Katip Üye                                        Katip Üye