SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2017-58 Sayılı - 3/5/2017 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2017-58

Karar Tarihi

: 3/5/2017

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: İlçemiz Turgutreis Mahallesi, Domalan Mevkii, 377 ada, 2 parselin deniz cephesinde kalan bir kısım alana ilişkin hazırlanan İskele (Denize Girme ve Güneşlenme) Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin kabulüne.

Karar Açıklaması

:  

               Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.04.2017 tarih ve 224-6813 sayılı teklif yazısında; İlçemiz Turgutreis Mahallesi, Domalan Mevkii, 377 ada, 2 parselin deniz tarafında kalan bir kısım alana yönelik hazırlanan İskele (Denize Girme ve Güneşlenme) Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü tarafından 09.03.2017 tarih ve E.4322 sayılı yazı ile 3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında incelenerek onaylanması talep edildiğinden, söz konusu imar planı teklifine ilişkin kurum görüşümüzü bildiren Meclis kararının alınması istenmiş olup, konu 06.04.2017 tarih ve 2017/41 sayılı Meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilmiştir.

       Belediyemiz İmar Komisyonunun 24.04.2017 tarih ve 6 sayılı kararında; “Söz konusu alanda iskelenin mevcut olduğu, talep sahibinin kara cephesindeki turizm tesisi olduğu ve söz konusu alanın  denize girişe elverişsiz olduğu görüldüğünden imar planı tadilatı teklifinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verilmiştir. “  denildiğinden,

            Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; İlçemiz Turgutreis Mahallesi, Domalan Mevkii, 377 ada, 2 parselin deniz cephesinde kalan bir kısım alana ilişkin hazırlanan İskele (Denize Girme ve Güneşlenme) Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin kabulüne, Meclis üyelerinden Abdulmecit POYRAZ’ ın ret oyu kullanmasına karşılık Belediye Meclisinin 03.05.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.       

 

 

                                 Mehmet KOCADON                          Mehmet ÖZALIN                             Niyazi ATARE   

                                    Belediye Başkanı                                Katip Üye                                            Katip Üye