SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2017-53 Sayılı - 6/4/2017 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2017-53

Karar Tarihi

: 6/4/2017

Birim

: YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Meclis üyeleri Funda AKÇALI, Seval AKTAŞ, Niyazi ATARE ve Hülya AŞKIN’ ın Kültür, Tanıtma, Ağırlama, Festival, Organizasyon vb. Etkinlikler Komisyonu üyesi olarak seçilmelerine.

Karar Açıklaması

:  

            Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 15.03.2017 tarih ve 151 sayılı teklif yazısında belirtilen; 5393 sayılı Belediye anununun 24. maddesi gereğince yeni Kültür, Tanıtma, Ağırlama, Festival, Organizasyon vb. Etkinlikler Komisyonu üyelerinin seçilmesi, Belediye Meclisimizce görüşülmüş olup, 

        Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; Bodrum Belediye Meclisinin 04.04.2016 tarih ve 2016/50 sayılı kararıyla Kültür, Tanıtma, Ağırlama, Festival, Organizasyon vb. Etkinlikler Komisyonu üyesi olarak seçilen Funda AKÇALI, Seval AKTAŞ, Hülya AŞKIN ve Mehmet MELENGEÇ’ in bir yıllık görev sürelerini tamamladığı anlaşılmıştır. 

       Buna göre, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince yapılan açık oylama sonucunda, 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Meclis üyeleri Funda AKÇALI, Seval AKTAŞ, Niyazi ATARE ve Hülya AŞKIN’ ın Kültür, Tanıtma, Ağırlama, Festival, Organizasyon vb. Etkinlikler Komisyonu üyesi olarak seçilmelerine, Belediye Meclisinin 06.04.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.       

 

 

 

                            Mehmet KOCADON                            Mehmet ÖZALIN                                  Niyazi ATARE  

                               Belediye Başkanı                                  Katip Üye                                             Katip Üye