SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2017-50 Sayılı - 6/4/2017 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2017-50

Karar Tarihi

: 6/4/2017

Birim

: YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: 5393 sayılı Belediye Kanununun 33. maddesi gereğince, 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Meclis üyeleri Funda AKÇALI, Mehmet MELENGEÇ ve Özden BAYSAL’ ın Encümen Üyesi olarak seçilmelerine.

Karar Açıklaması

:  

             Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 15.03.2017 tarih ve 148 sayılı teklif yazısında; Bodrum Belediye Meclisinin 04.04.2016 tarih ve 2016/47 sayılı kararıyla Encümen üyesi olarak seçilen Mehmet ÖZALIN, Cafer DOĞAN ve Özden BAYSAL’ ın bir yıllık görev süreleri tamamlanmış olup, 5393 sayılı Belediye Kanununun 33. maddesi gereğince yapılacak gizli oylama ile yeni encümen üyelerinin seçilmesi gerektiği belirtildiğinden, konu Belediye Meclisimizce görüşülmüş olup,

 

            Belediye Meclisince, 5393 sayılı Belediye Kanununun 33. maddesine istinaden yapılan gizli oylama sonucunda;

 

            Funda AKÇALI                      21 oy,

            Mehmet MELENGEÇ             21 oy,

            Özden BAYSAL                      21 oy,

            Mahmut ÖZBELEN                  7 oy almışlardır.

 

            Buna göre; Meclis üyelerinden Funda AKÇALI, Mehmet MELENGEÇ ve Özden BAYSAL,  1 yıl süre ile görev yapmak üzere Belediyemiz Encümen Üyeliğine seçilmişlerdir.   

 

 

 

                            Mehmet KOCADON                                 Mehmet ÖZALIN                                 Niyazi ATARE  

                              Belediye Başkanı                                          Katip Üye                                          Katip Üye