SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2017-5 Sayılı - 4/1/2017 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2017-5

Karar Tarihi

: 4/1/2017

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: İlçemiz Konacık Mahallesinde, 1238 parselin kuzeyinde, Uluç Reis Sokağın girişinde yer alan park alanına, Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonu raporu doğrultusunda “Zehra Yayla Parkı” ismi verilmesinin kabulüne.

Karar Açıklaması

:  

    Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.12.2016 tarihli teklif yazısında; “5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin n bendinde belirtilen meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesi konularındaki müracaatları ve ihtiyaçları değerlendirmek üzere kurulan komisyonun 23.12.2016 tarihli toplantısında, Konacık Mahallesinde 1 adet parka isim verilmesi yönünde alınan 2016/15 sayılı komisyon kararı ekte sunulmuştur. Konunun, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (n) bendine göre Belediye Meclisinde görüşülerek karar alınmasını arz ederim.” denildiğinden, teklif yazısı Başkanlık Makamınca Belediye Meclisine havale edilmiştir. 

    Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonunun 23.12.2016 tarih ve 2016/15 sayılı raporunda; “İlçemiz Konacık Mahallesinde 1238 parselin kuzeyinde Uluç Reis Sokağın girişinde yer alan parka isim verilmesi hususunda 23.11.2016 tarih, 22247 kayıt nolu müracaat değerlendirilmiş olup; Konacık Mahallesi 1238 parselin kuzeyinde Uluç Reis Sokağın girişinde yer alan park alanına “Zehra Yayla Parkı” adı verilmesi talebinin oy birliği ile kabulüne karar verilmiştir.” denilmektedir.

     Belediye Meclisince yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Konacık Mahallesinde, 1238 parselin kuzeyinde, Uluç Reis Sokağın girişinde yer alan park alanına, Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonu raporu doğrultusunda “Zehra Yayla Parkı” ismi verilmesinin  5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (n) bendi gereğince kabulüne,  Belediye Meclisinin 04.01.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.       

 

 

         Mehmet KOCADON                          Mehmet ÖZALIN                         Niyazi ATARE  

         Belediye Başkanı                                 Katip Üye                                   Katip Üye