SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2017-49 Sayılı - 6/4/2017 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2017-49

Karar Tarihi

: 6/4/2017

Birim

: FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: Fen İşleri Müdürlüğünün makine parkına yeni alınacak olan iş makinelerine ait kiralama ücretlerinin belirlenerek, Bodrum Belediyesi 2017 yılı Vergi ve Harçlar ile Ücret Tarifesine eklenmesine.

Karar Açıklaması

:  

Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün 24.03.2016 tarih ve 312 sayılı teklif yazısında; Fen İşleri Müdürlüğünün makine parkına yeni alınacak olan iş makinelerinin 2017 yılı içerisinde kiraya verilecek olanlardan alınacak ücretler, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesine istinaden; talep sahiplerinin Bodrum Belediye Başkanlığına verecekleri ihtiyaç dilekçelerine göre tahsil edilmesi gereken ücret tarifesinin belirlenmesinin görüşülerek karara bağlanması konusu, Belediye Meclisimizce görüşülmüş olup,  

  Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; Belediye Meclisince yapılan görüşmeler sonucunda; 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesine istinaden, Bodrum Belediyesi 2017 Yılı Vergi ve Harçlar ile Ücret Tarifesinin “Araçlar Ve Yükleyici Kiralama Ücretleri” başlıklı kısmına,

 

Beko Loder

Saat

100,00-TL+KDV

Beko Loder Yükleyici

Saat

200,00-TL+KDV

Damperli Kamyon (10 km. ye kadar)

Sefer

150,00-TL+KDV

Damperli Kamyon (10 km. den sonrası)

Beher Km

6,00-TL+KDV

Damperli Kamyonet (10 km. ye kadar)

Sefer

100,00-TL+KDV

Damperli Kamyonet (10 km. den sonrası)

Beher Km

4,00-TL+KDV

Pinomatik Silindir

Saat

200,00-TL+KDV

Çift Bandallı Silindir

Saat

150,00-TL+KDV

Finişer

Saat

300,00-TL+KDV

Forklift

Saat

100,00-TL+KDV

 

 

 

 

 

K A R A R   D E V A M I

 

 

 

Tır Çekici Lowbet (10 km. ye kadar)

Sefer

350,00-TL+KDV

Tır Çekici Lowbet (10 km. den sonrası)

Beher Km

7,50-TL+KDV

ADRL’ i Bitüm Tankeri

Ton

70,00-TL+KDV

Kantar

Adet

10,00-TL+KDV

Kompaktör

Saat

50,00-TL+KDV

5 cm Kalınlığında Asfalt Yapılması

43,98-TL+KDV

10 cm Kalınlığında Asfalt Yapılması

65,96-TL+KDV

Sınır Elemanı (Baba)

Adet

100,00+KDV

Asfalt Betonu Aşınma Tabakası Temini (Kırılmış ve Elenmiş Ocak Taşı ile) (Tip-1) Şantiye Teslimi

Ton

142,03-TL+KDV

Plent-Miks Temel Yapılması (Kırılmış ve Elenmiş Ocak Taşı ile) Uygulamalı

Ton

49,67-TL+KDV

Plent-Miks Alttemel Yapılması (Kırılmış ve Elenmiş Ocak Taşı ile) Uygulamalı

Ton

44,86-TL+KDV

Asfalt Betonu Binder Tabakası Temini (Kırılmış ve Elenmiş Ocak Taşı ile) Şantiye Teslimi

Ton

140,34-TL+KDV

Asfalt Betonu Binder Tabakası Yapılması (Kırılmış ve Elenmiş Ocak Taşı ile) Uygulamalı

Ton

180,84-TL+KDV

Asfalt Betonu Aşınma Tabakası Yapılması (Kırılmış ve Elenmiş Ocak Taşı ile) (Tip-1) Uygulamalı

Ton

182,70-TL+KDV

 

 

 

Ücretlerinin eklenmesinin kabulüne, Belediye Meclisinin 06.04.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.       

 

 

                             Mehmet KOCADON                                 Mehmet ÖZALIN                             Niyazi ATARE  

                                 Belediye Başkanı                                      Katip Üye                                           Katip Üye