SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2017-48 Sayılı - 6/4/2017 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2017-48

Karar Tarihi

: 6/4/2017

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: İlçemiz Umurça Mahallesinde yer alan 2014 Sokak isminin, Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonu raporu doğrultusunda “Dar Harım Sokak” olarak değiştirilmesinin kabulüne.

Karar Açıklaması

:  

       Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.03.2017 tarih ve 4864 sayılı teklif yazısında belirtilen; İlçemiz Umurça Mahallesinde yer alan 2014 Sokağın isminin değiştirilmesi, Belediye Meclisimizce görüşülmüş olup, 

        Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; 24.03.2017 tarih ve 3 karar sayılı Cadde ve Sokak İsimlerinin Belirlenmesi Komisyon raporunda Umurca Mahallesi 2014 Sokağın, önceki yıllarda Dar Harım olarak anıldığından, yöre kültürünü yaşatmak adına Dar Harım Sokak olarak değiştirilmesi talebinin oy birliği ile kabulüne karar verildiği anlaşılmıştır. 

            Buna göre, İlçemiz Umurça Mahallesinde yer alan 2014 Sokak isminin, Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonu raporu doğrultusunda “Dar Harım Sokak” olarak değiştirilmesinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (n) bendi gereğince kabulüne, Belediye Meclisinin 06.04.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.       

 

 

                                 Mehmet KOCADON                                Mehmet ÖZALIN                             Niyazi ATARE  

                                   Belediye Başkanı                                         Katip Üye                                        Katip Üye