SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2017-47 Sayılı - 6/4/2017 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2017-47

Karar Tarihi

: 6/4/2017

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: İlçemiz Torba Mahallesinde yer alan Paydaş Sokağın isminin, Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonu raporu doğrultusunda “Güvey Mustafa Kavcar Sokak” olarak değiştirilmesinin kabulüne.

Karar Açıklaması

:  

     Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.03.2017 tarih ve 4866 sayılı teklif yazısında belirtilen; İlçemiz Torba Mahallesinde yer alan Paydaş Sokağın isminin değiştirilmesi, Belediye Meclisimizce görüşülmüş olup, 

       Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; 24.03.2017 tarih ve 2 karar sayılı Cadde ve Sokak İsimlerinin Belirlenmesi Komisyon raporunda Torba Mahallesi Paydaş Sokakta parseli bulunan merhum Mustafa KAVCAR tarafından imar uygulaması ile yola terk işlemi yapılmış olup, sokağın isminin Güvey Mustafa KAVCAR olarak değiştirilmesi talebinin oy birliği ile kabulüne karar verildiği anlaşılmıştır. 

            Buna göre, İlçemiz Torba Mahallesinde yer alan Paydaş Sokağın isminin, Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonu raporu doğrultusunda “Güvey Mustafa Kavcar Sokak” olarak değiştirilmesinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (n) bendi gereğince kabulüne,  Belediye Meclisinin 06.04.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.       

 

 

 

                      Mehmet KOCADON                                    Mehmet ÖZALIN                                Niyazi ATARE  

                        Belediye Başkanı                                            Katip Üye                                           Katip Üye