SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2017-45 Sayılı - 6/4/2017 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2017-45

Karar Tarihi

: 6/4/2017

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: İlçemiz Koyunbaba Mahallesi, Karya Evleri Sitesi kullanımında kalan park alanında Trafo Alanı olarak hazırlanan, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin İmar Komisyonuna havale edilmesine.

Karar Açıklaması

:  

      Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.03.2017 tarih ve 5291 sayılı teklif yazısında; İlçemiz Koyunbaba Mahallesi, Karya Evleri Sitesi kullanımına ait park alanı içerisinde yer alan mevcut ve işletilen trafonun Aydem AŞ. adına bedelsiz devir işleminin yapılması amacı ile hazırlanan Trafo Alanı olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği talep edildiği, söz konusu parselin 1/1000 ölçekli Gümüşlük Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planında Park alanında, sit karakteri olarak Etkileme Geçiş Alanında kaldığı belirtilmektedir.  

      Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; İlçemiz Koyunbaba Mahallesi, Karya Evleri Sitesi kullanımında kalan park alanında Trafo Alanı olarak hazırlanan, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesi gereğince İmar Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne, Belediye Meclisinin 06.04.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.       

 

 

                           Mehmet KOCADON                                  Mehmet ÖZALIN                                     Niyazi ATARE  

                             Belediye Başkanı                                        Katip Üye                                                   Katip Üye