SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2017-43 Sayılı - 6/4/2017 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2017-43

Karar Tarihi

: 6/4/2017

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: İlçemiz Kumbahçe Mahallesi, 704 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği teklifinin İmar Komisyonuna havale edilmesine.

Karar Açıklaması

:  

        Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.03.2017 tarih ve 5290 sayılı teklif yazısında; İlçemiz Kumbahçe Mahallesi, 704 ada 1 parselde kayıtlı, 1/1000 ölçekli Bodrum Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planında TAKS:0,20, KAKS:0,40 yoğunluklu Konut Alanında, sit karakteri olarak 3.derece Arkeolojik Sit Alanı ve 1. Derece Etkileme Geçiş Alanında kalmakta olan,  195,85 m² yüzölçümlü, mülkiyeti Hasip KONDAY’ a ait taşınmaza ilişkin Koruma Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile parselin kuzey cephesinde kalan boşluğun yapı adasına katılarak parsele ihdas edilmesi talep  edildiği belirtilmiştir.

          Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; İlçemiz Kumbahçe Mahallesi, 704 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği teklifinin, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesi gereğince İmar Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne, Belediye Meclisinin 06.04.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.       

 

                        Mehmet KOCADON                               Mehmet ÖZALIN                            Niyazi ATARE  

                          Belediye Başkanı                                    Katip Üye                                         Katip Üye