SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2017-42 Sayılı - 6/4/2017 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2017-42

Karar Tarihi

: 6/4/2017

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: İlçemiz Yokuşbaşı Mahallesi, 559 ada, 4 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliğinde gösterim düzeltmesi yapılmasına.

Karar Açıklaması

:  

         Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.03.2017 tarih ve 5288 sayılı teklif yazısında; İlçemiz Yokuşbaşı Mahallesi, 559 ada 4 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin Belediye Meclisinin 01.12.2016 tarih ve 2016/117 sayılı Meclis kararı alındığı ve Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletildiği, Kurulun 02.03.2017 tarih ve 5233 sayılı kararında plan değişikliğindeki kullanım fonksiyonunun “Pansiyon Alanı” olarak gösterilmesine ilişkin Meclis kararının iletilmesi istendiği, ayrıca 14.06.2014 tarih ve 29303 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği Gösterimleri Ek1-d Uygulama İmar Planı gösterimlerinde de “Pansiyon Alanı” olarak gösterildiği belirtilmektedir.  

         Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; Belediye Meclisinin 01.12.2016 tarih ve 2016/117 sayılı kararıyla kabul edilen, İlçemiz Yokuşbaşı Mahallesi, 559 ada, 4 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği, Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gönderilmiş olup, Kurulun 02.03.2017 tarih ve 5233 sayılı kararına istinaden söz konusu yer için hazırlanan1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliğindeki imar planı gösterimlerinde fonksiyonun “Pansiyon Alanı” olarak gösterilmesinin kabulüne, Meclis üyelerinden Abdulmecit POYRAZ’ ın çekimser oy kullanmalarına karşılık, Belediye Meclisinin 06.04.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.       

 

 

                        Mehmet KOCADON                               Mehmet ÖZALIN                             Niyazi ATARE  

                         Belediye Başkanı                                      Katip Üye                                           Katip Üye