SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2017-40 Sayılı - 6/4/2017 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2017-40

Karar Tarihi

: 6/4/2017

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: İlçemiz Karakaya Mahallesi, 253 ada, 1 ve 2 parsellerde Akaryakıt ve Servis Alanı olarak hazırlanan Koruma Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin kabulüne.

Karar Açıklaması

:  

         Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.03.2017 tarih ve 5294 sayılı teklif yazısında; “İlçemiz Karakaya Mahallesi, 253 ada, 1 (eski 2672) ve 2 (eski 2673) parsel numarasında kayıtlı taşınmazların “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi Belediye Meclisimizce görüşülmüş olup, 

          Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; 28.03.2017 tarih 2017/5 sayılı İmar Komisyonu raporunda “söz konusu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi Muğla Büyükşehir Belediyesinin 08.12.2016 tarih ve 2016/453 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlamış olduğundan, Komisyonumuzca uygun olduğu görüşüne oybirliği ile karar verilmiştir. “ denildiğinden,

           İlçemiz Karakaya Mahallesi, 253 ada, 1 (eski 2672) ve 2 (eski 2673) parsel numarasında kayıtlı taşınmazla ilişkin onaylanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliğine uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliğinin  kabulüne, Belediye Meclisinin 06.04.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.       

 

 

                            Mehmet KOCADON                               Mehmet ÖZALIN                                     Niyazi ATARE  

                                Belediye Başkanı                                    Katip Üye                                                  Katip Üye