SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2017-38 Sayılı - 6/4/2017 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2017-38

Karar Tarihi

: 6/4/2017

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: İlçemiz Torba Mahallesinde kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan bir kısım alanda, İskele Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin uygun olmadığına/ reddine.

Karar Açıklaması

:  

         Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.03.2017 tarih ve 5289 sayılı teklif yazısında; İlçemiz Torba Mahallesinde kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan bir kısım alanda İskele (Denize Girme ve Güneşlenme) Amaçlı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı teklifinin 3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından incelenerek onaylanması talep edildiğinden, söz konusu imar planı teklifine ilişkin kurum görüşümüzü bildiren Meclis kararının alınması istenmiş olup, konu 03.03.2017 tarih ve 2017/32 sayılı Meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edildiğinden, Belediye Meclisimizce görüşülmüştür. 

       Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; söz konusu alan kıyı kenar çizgisinin deniz cephesinde kalmakta olup, kara tarafı sit dışı alanda kalmaktadır. İmar Komisyonunun 28.03.2017 tarih ve 3 sayılı kararında; “Söz konusu alanın kara cephesinde iskeleye ihtiyacı olan bir tesisin bulunmadığı, denize girişe elverişli olması nedeni ile iskeleye ihtiyaç duyulmadığı ve halihazırda halk plajı olarak kullanılan alanın içerisinde kaldığı ve denize cephesi olmayan tesislerin bu şekildeki taleplerinin Bodrum Yarımadası bütününde olumsuz emsal teşkil edeceğinden uygun olmadığına oybirliği ile karar verilmiştir. “  denildiğinden,

          İlçemiz Torba Mahallesinde kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan bir kısım alanda, İskele Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifine ait talebin komisyon kararı doğrultusunda uygun olmadığına/reddine, Belediye Meclisinin 06.04.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.       

 

 

                                   Mehmet KOCADON                               Mehmet ÖZALIN                             Niyazi ATARE  

                                    Belediye Başkanı                                       Katip Üye                                        Katip Üye