SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2017-37 Sayılı - 3/3/2017 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2017-37

Karar Tarihi

: 3/3/2017

Birim

: İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin, Belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Memur Kadro Kütüğünde yapılan değişikliğe istinaden, II sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetvelinde yer alan değişikliklerin kabulüne

Karar Açıklaması

:  

Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 17.02.2017 tarih ve 535 sayılı teklif yazısında belirtilen; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin, Belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Memur Kadro Kütüğünde yapılan değişikliğe istinaden, II sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetvelinde yer alan değişiklikler, Belediye Meclisimizce görüşülmüş olup,  

Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Memur Kadro Kütüğünde Fen Memuru Unvanı kaldırıldığından, Belediyemiz norm kadro cetvelinde boş bulunan 5. derece (1 adet) Fen Memuru kadrosunun, Teknik Hizmetler Sınıfında 8500 unvan kodlu 6. derece (1 adet) Mühendis kadrosu ile değiştirilmesi gerekmektedir.   

Buna göre, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin, Belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Memur Kadro Kütüğünde yapılan değişikliğe istinaden, karar ekinde yer alan II sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetvelindeki yer alan değişikliklerin kabulüne, Belediye Meclisinin 03.03.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.       

 

 

                                      Mehmet KOCADON                                 Mehmet ÖZALIN                             Niyazi ATARE  

                                        Belediye Başkanı                                        Katip Üye                                         Katip Üye