SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2017-36 Sayılı - 3/3/2017 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2017-36

Karar Tarihi

: 3/3/2017

Birim

: İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: 22.07.2007 tarih ve 26442 sayılı “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesinin 1. bendine istinaden düzenlenen III sayılı Dolu Kadro Derece Değişikliği Cetvelinde yer alan derece değişikliklerinin kabulüne

Karar Açıklaması

:  

Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 17.02.2017 tarih ve 534 sayılı teklif yazısında belirtilen; 22.07.2007 tarih ve 26442 sayılı “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesinin 1. bendine istinaden düzenlenen III sayılı Dolu Kadro Derece Değişikliği Cetvelinde yer alan derece değişiklikleri, Belediye Meclisimizce görüşülmüş olup,  

Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; 22.07.2007 tarih ve 26442 sayılı Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesinin 1. bendine istinaden, Belediyemiz memurlarından müktesepleri, öğrenim düzeyleri ve hizmet süreleri nedeniyle işgal ettikleri kadroların derece değişikliklerinin yapılması gerekmektedir.  

Buna göre, 22.07.2007 tarih ve 26442 sayılı “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesinin 1. bendine istinaden düzenlenen ve karar ekinde yer alan III sayılı Dolu Kadro Derece Değişikliği Cetvelindeki derece değişikliklerinin kabulüne, Belediye Meclisinin 03.03.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.       

 

 

                                 Mehmet KOCADON                         Mehmet ÖZALIN                                      Niyazi ATARE  

                                 Belediye Başkanı                                    Katip Üye                                                Katip Üye