SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2017-33 Sayılı - 3/3/2017 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2017-33

Karar Tarihi

: 3/3/2017

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: İlçemiz Kızılağaç Mahallesi, İçmeler Mevkiinden, Gerenkuyu Mevkiine kadar olan güzergahta yol açılması için ilgili kurum ve kuruluşlardan izin ve görüş alınmasının kabulüne

Karar Açıklaması

:  

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.02.2017 tarih ve 3194 sayılı teklif yazısında; İlçemiz Kızılağaç Mahallesi, İçmeler Mevkiinden, Gerenkuyu Mevkiine kadar olan güzergahta yol düzenlemesi yapılması teklifi, Belediye Meclisimizce görüşülmüş olup,  

Yapılan görüşmeler sonucunda; Muğla-Bodrum-Yalıçiftliği 1/25000 ölçekli İlave Revizyon Çevre Düzeni Planı sınırları içerisinde Kızılağaç Mahallesi, İçmeler Mevkiinin doğu cephesine doğru Gerenkuyu Mevkiine kadar olan güzergahta ulaşımı daha rahat hale getirmek amacıyla kamu yararı için yol açılması gerektiği, açılması gereken yol güzergahının 3.  Derece Doğal Sit Alanı içerisinde, Orman Alanında ve Turizm Merkezi içerisinde kaldığından, teklife ilişkin ilgili kurum ve kuruluşlardan da  yasal izinlerin alınması gerektiği,

Bu nedenle; İlçemiz Kızılağaç Mahallesi, İçmeler Mevkiinden, Gerenkuyu Mevkiine kadar olan güzergahta yol açılması için ilgili kurum ve kuruluşlardan izin ve görüş alınmasının kabulüne, Belediye Meclisinin 03.03.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.       

      

 

                             Mehmet KOCADON                               Mehmet ÖZALIN                                Niyazi ATARE  

                               Belediye Başkanı                                    Katip Üye                                              Katip Üye