SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2017-32 Sayılı - 3/3/2017 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2017-32

Karar Tarihi

: 3/3/2017

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: İlçemiz Torba Mahallesinde kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan bir kısım alanda (Denize Girme ve Güneşlenme Amaçlı) İskele 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı teklifinin, İmar Komisyonuna havale edilmesine

Karar Açıklaması

:  

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünün 25.01.2017 tarih ve 88570681-300-E.1635 sayılı yazısına istinaden Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.02.2017 tarih ve 3193 sayılı teklif yazısında; İlçemiz Torba Mahallesinde kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan bir kısım alanda İskele (Denize Girme ve Güneşlenme) Amaçlı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı teklifinin 3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında incelenerek onaylanması talep edildiğinden, söz konusu imar planı teklifine ilişkin kurum görüşümüzü bildiren Meclis kararının alınması istenmiştir.

Belediye Meclisimizce yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Torba Mahallesinde kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan bir kısım alanda, Denize Girme ve Güneşlenme Amaçlı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı teklifinin, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesi gereğince İmar Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne, Belediye Meclisinin 03.03.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.       

 

 

                               Mehmet KOCADON                                 Mehmet ÖZALIN                                                Niyazi ATARE  

                                  Belediye Başkanı                                      Katip Üye                                                              Katip Üye