SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2017-31 Sayılı - 3/3/2017 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2017-31

Karar Tarihi

: 3/3/2017

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: İlçemiz Karakaya Mahallesi, 290 ada, 28 parsel ile 290 ada 29 ve 30 parsellere ilişkin onaylanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliğine uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne

Karar Açıklaması

:  

Belediye Meclisinin 03.02.2017 tarih ve 2017/28 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen;İlçemiz Karakaya Mahallesi, 290 ada, 28 parsel ile 290 ada 29 ve 30 parsellere ilişkin onaylanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusu, Belediye Meclisimizce görüşülmüştür.

 Konu ile ilgili  yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; 28.02.2017 tarih 2017/2 sayılı İmar Komisyonu raporunda “söz konusu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği, Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 14.01.2016 tarih ve 3997 sayılı kararı doğrultusunda, Komisyonumuzca uygun olduğu görüşüne oybirliği ile karar verilmiştir. “ denilmekte olup,   

Buna göre;  İlçemiz Karakaya Mahallesi, 290 ada, 28 parsel ile 290 ada 29 ve 30 parsellere ilişkin onaylanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliğine uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliğinin  kabulüne, Belediye Meclisinin 03.03.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.       

 

 

                                   Mehmet KOCADON                                 Mehmet ÖZALIN                             Niyazi ATARE  

                                     Belediye Başkanı                                         Katip Üye                                      Katip Üye