SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2017-29 Sayılı - 3/3/2017 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2017-29

Karar Tarihi

: 3/3/2017

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: Bodrum Belediye Meclisinin 03.02.2017 tarihli toplantısında alınan 2017/26 sayılı karardaki maddi hatanın düzeltilmesinin kabulüne.

Karar Açıklaması

:  

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.01.2017 tarih ve 1470 sayılı teklif yazısına istinaden 03.02.2017 tarihli Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısında, 3. gündem maddesi olarak  görüşülen, İlçemiz Kumbahçe Mahallesi, İçmeler Mevkiinde “Tekne İmal ve Çekek Yeri” amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı teklifine ilişkin konu, Belediye Meclisinin aynı gün ve 26 sayılı kararıyla İmar Komisyonuna havale edilmiştir.

Ancak, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce Başkanlık Makamına sunulan 27.01.2017 tarih ve 1470 sayılı teklif yazısında 177 adaya ilişkin parsel numarasının 13 olması gerekirken, sehven 17 yazıldığı, Meclis kararının da bu yönde alındığı tespit edildiğinden, 03.02.2017 tarih ve 26 sayılı meclis kararındaki ; “177 ada 17 parsel” ibaresinin,  “177 ada 13 parsel” şeklinde düzeltilmesinin kabulüne, Belediye Meclisinin 03.03.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.         

      

 

  Mehmet KOCADON                                            Mehmet ÖZALIN                                        Niyazi ATARE  

  Belediye Başkanı                                                        Katip Üye                                                  Katip Üye