SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2017-27 Sayılı - 3/2/2017 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2017-27

Karar Tarihi

: 3/2/2017

Birim

: YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: Denetim Komisyonu üyeliğinden istifa eden Erdinç TEKİNKAYA’ nın yerine, 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesine istinaden yapılan gizli oylamayla, Meclis üyesi Şakir AÇIKGÖZ’ ün seçilmesine.

Karar Açıklaması

:  

Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün 27.01.2017 tarih ve 48 sayılı yazısında; “04.01.2017 tarih ve 2017/7 sayılı meclis kararıyla Denetim Komisyonu Üyesi olarak seçilen Erdinç TEKİNKAYA’ nın komisyon üyeliğinden istifası nedeniyle kalan süreyi tamamlamak üzere, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesi gereğince yerine yeni bir komisyon üyesinin seçilmesi gerekmektedir.” denilmekte olup, konu Başkanlık Makamınca Belediye Meclisine havale edilmiştir.   

Belediye Meclisince, 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesine istinaden gizli oylama yapılmış olup, oy sayımı sonucunda;

Boş 6 oy,

Şakir AÇIKGÖZ 20 oy,

Güneri GÜNAYDIN 1 oy almışlardır.

            Buna göre; 2017 yılı Denetim Komisyonu üyeliğinden istifa eden Erdinç TEKİNKAYA’ nın yerine kalan süreyi tamamlamak üzere, 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesine istinaden yapılan gizli oylamada, 20 oy alan Meclis üyesi Şakir AÇIKGÖZ seçilmiştir.      

      

 

                                     Mehmet KOCADON                         Mehmet ÖZALIN                            Niyazi ATARE  

                                       Belediye Başkanı                                Katip Üye                                        Katip Üye