SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2017-26 Sayılı - 3/2/2017 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2017-26

Karar Tarihi

: 3/2/2017

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: İlçemiz Kumbahçe Mahallesi, İçmeler Mevkii, 213 ada, 5 parsel ile 177 ada, 17 parselin deniz cephesinde hazırlanan “Tekne İmal ve Çekek Yeri” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ile ilgili Kurum görüşümüz konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne.

Karar Açıklaması

:  

        Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.01.2017 tarih ve 1470 sayılı teklif yazısında; “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü) 09.12.2016 tarih ve 88570681 sayılı yazısı ile İlçemiz Kumbahçe Mahallesi, İçmeler Mevkii, 213 ada, 5 parsel ile 177 ada, 17 parselin deniz cephesinde hazırlanan “Tekne İmal ve Çekek Yeri” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifine ilişkin kurum görüşümüzün meclis kararı alınarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına (Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü) iletilmesi istenmektedir.

        Söz konusu parsellerin deniz cephesinde hazırlanan plan teklifinin Belediye Meclisinde görüşülerek karar alınmasını arz ederiz.” denildiğinden, teklif yazısı Başkanlık Makamınca Belediye Meclisine havale edilmiştir. 

        Belediye Meclisince yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Kumbahçe Mahallesi, İçmeler Mevkii, 213 ada, 5 parsel ile 177 ada, 17 parselin deniz cephesinde hazırlanan “Tekne İmal ve Çekek Yeri” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ile ilgili Kurum görüşümüz konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne, Meclis Üyelerinden Mazlum AĞAN’ ın çekimser oy kullanmasına karşılık¸ Belediye Meclisinin 03.02.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.     

      

 

                                   Mehmet KOCADON                         Mehmet ÖZALIN                            Niyazi ATARE  

                                     Belediye Başkanı                                Katip Üye                                        Katip Üye