SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2017-23 Sayılı - 4/1/2017 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2017-23

Karar Tarihi

: 4/1/2017

Birim

: ÖNERGE

Karar Özeti

: İlçemiz sınırları içerisinde, maden kömürü satışı ve kullanımının yasaklanması için Zabıta Uygulama Yönetmeliği ile İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte gerekli düzenlemenin yapılmasının kabulüne.

Karar Açıklaması

:  

Belediye Meclis Üyelerinden Dursun GÖKTEPE, Taner USLU, Refik ÜLGEN, Niyazi ATARE, Ali DEMİRÖZ ve Naciye TANRIKULU FİLİZ’ in imzalarıyla Meclis Başkanlığına sunulan 04.01.2017 tarihli önergede; İlçemiz sınırları içerisinde ısınma amacıyla kömür kullanıldığı ve bunun da hem çevre, hem de hava kirliliğine sebep olduğu açıktır. Ayrıca bu konuda halkımızdan da yoğun şikayetler gelmektedir.

Bu nedenle İlçemiz sınırları içerisinde maden kömürü satışının yasaklanması için Zabıta Yönetmeliği ile İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte gerekli düzenlemenin yapılması konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karar alınmasını arz ederiz.” denilmektedir. Yapılan oylamada önergenin 23. madde olarak  gündeme alınmasına  oybirliği ile karar verilmiş olup, 

Belediye Meclisince yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz sınırları içerisinde, maden kömürü satışı ve kullanımının yasaklanması için Zabıta Uygulama Yönetmeliği ile İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte gerekli düzenlemenin yapılmasının  kabulüne, Meclis Üyelerinden Mustafa PAŞALI, Şakir AÇIKGÖZ, Süleyman MAZI, Mazlum AĞAN, Mehmet Remzi GÜNGÖR, Hülya AŞKIN, Mahmut ÖZBELEN ve Erdinç TEKİNKAYA’ nın çekimser oy kullanmalarına karşılık, Belediye Meclisinin 04.01.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.        

      

 

            Mehmet KOCADON                         Mehmet ÖZALIN                            Niyazi ATARE  

               Belediye Başkanı                                  Katip Üye                                    Katip Üye