SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2017-21 Sayılı - 4/1/2017 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2017-21

Karar Tarihi

: 4/1/2017

Birim

: ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: Bodrum Belediyesi Zabıta Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 3. fıkrasının “Meskenlerde hayvan sahipleri, beslenecek hayvanlarda sayı sınırlaması olmadan, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunun 5. maddesinde yer alan hükümleri sağlamak şartı ile kedi ve köpek besleyebilir. Konut sahipleri veya kiracıları ev ve binalarda, bahçelerinde hijyen şartlarını yerine getirmek şartı ile azami 10 adet kümes hayvanı besleyebilir” şeklinde değiştirilmesinin kabulüne.

Karar Açıklaması

:  

     Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünün 15.12.2016 tarih ve 5646 sayılı teklif yazısında; Orman ve Su İşleri Bakanlığı IV. Bölge Müdürlüğünden Belediyemize gönderilen 23.06.2016 tarih ve 131387 sayılı yazıda, 06.05.2011 tarihli Bodrum Belediyesi Zabıta Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesindeki hayvan sayısının sınırlandırılması ile ilgili şikayetlerin devam ettiği ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununda böyle bir kısıtlama bulunmadığı belirtilerek, yazı ekindeki görüş yazısına istinaden gereğinin yapılması istenmiştir.

    06.05.2011 tarihli Belediyemiz Zabıta Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesi 3. fıkrasında yer alan “Şehrin Belediyece yasaklanan sahaları dışında bulunan ev ve binaların balkon ve çatıları hariç bahçelerinde hijyen şartlarını yerine getirmek şartı ile azami 10 (on) adet kümes hayvanı, 3 (üç) adet kedi, 2 (iki) adet köpek beslenebilir. Barınma yerlerinin komşu parsellerden en az 3 metre çekilerek yapılması ve beslemekte oldukları hayvanların kıl, tüy vb. pisliklerinin komşusuna zarar vermemesi için önlem alınması zorunludur.” ibaresinin, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 5.maddesi 1.fıkrasında “Bir hayvanı, bakımının gerektirdiği yaygın eğitim programına katılarak sahiplenen veya ona bakan kişi, hayvanı barındırmak, hayvanın türüne ve üreme yöntemine uygun olan etolojik ihtiyaçlarını temin etmek, sağlığına dikkat etmek, insan, hayvan ve çevre sağlığı açısından gerekli tüm önlemleri almakla yükümlüdür” hükmü yer aldığından;

     “Meskenlerde hayvan sahipleri tarafından beslenecek hayvanlarda sayı sınırlaması belirtilmeden söz konusu Kanunun 5.maddesinde yer alan hükümleri sağlaması halinde kedi ve köpek besleyebilir. Konut sahipleri veya kiracıların ev ve binalarda bahçelerinde hijyen  şartlarını yerine getirmek şartı ile azmi 10 (on) adet kümes hayvanı beslenebilir” olarak değiştirilmesi  hususundaki teklif yazısı Başkanlık Makamınca Belediye Meclisine havale edilmiştir.  

       Belediye Meclisince yapılan görüşmeler sonucunda; Bodrum Belediyesi Zabıta Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 3. fıkrasının “Meskenlerde hayvan sahipleri, beslenecek hayvanlarda sayı sınırlaması olmadan, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunun 5. maddesinde yer alan hükümleri sağlamak şartı ile kedi ve köpek besleyebilir. Konut sahipleri veya kiracıları ev ve binalarda, bahçelerinde hijyen şartlarını yerine getirmek şartı ile azami 10 adet kümes hayvanı besleyebilir” şeklinde değiştirilmesinin kabulüne, Meclis Üyelerinden Mustafa PAŞALI, Şakir AÇIKGÖZ, Süleyman MAZI, Mazlum AĞAN, Hülya AŞKIN, Mahmut ÖZBELEN ve Erdinç TEKİNKAYA’ nın çekimser oy kullanmalarına karşılık, Belediye Meclisinin 04.01.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.        

      

 

                Mehmet KOCADON                                        Mehmet ÖZALIN                                           Niyazi ATARE  

                   Belediye Başkanı                                                Katip Üye                                                       Katip Üye