SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2017-2 Sayılı - 4/1/2017 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2017-2

Karar Tarihi

: 4/1/2017

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: İlçemiz Türkkuyusu ve Yeniköy Mahalleleri, Lapaçavuş Sokak, Kızılyer Deresi, Kanal Güzergahı ve Çevresi Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne.

Karar Açıklaması

:  

      Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.12.2016 tarih ve 20866 sayılı teklif yazısında; “İlçemiz Türkkuyusu ve Yeniköy Mahalleleri, Lapaçavuş Sokak, Kızılyer Deresi Kanal Güzergahı ve Çevresi Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği, Devlet Su İşleri 21. Bölge Müdürlüğünün 21.01.2016 tarih ve 46290 sayılı yazısı ekinde yer alan ıslah projeleri doğrultusunda hazırlanmış olup; 13.12.2016 tarih ve 28728 sayılı yazımız ile görüş için gönderilmiştir. Devlet Su İşleri 21. Bölge Müdürlüğünün 27.12.2016 tarih ve 875243 sayılı yazısı ile Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği uygun görülmüş olup; plan notlarına dere kesitinin belirtilmesi ve bu kesitin yerinde uygulanması istenmektedir.

     Koruma Amaçlı Plan Değişikliği teklifinde Devlet Su İşleri 21. Bölge Müdürlüğünden gelen görüşte belirtilen hususlar yerine getirilmiştir.

      Plan değişikliği teklifinin kabul edilmesi halinde Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gönderilmesi gerekmektedir. Konunun, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre Mecliste görüşülerek karar alınmasını arz ederiz.” denildiğinden, teklif yazısı Başkanlık Makamınca Belediye Meclisine havale edilmiştir. 

     İmar Komisyonunun 28.12.2016 tarih ve 2016/22 sayılı raporunda; “01.12.2016 tarihli Meclis toplantısına sunulan, Belediye Meclisimizin 2016/119 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen İlçemiz Türkkuyusu ve Yeniköy Mahalleleri, Lapaçavuş Sokak, Kızılyer Deresi Kanal Güzergahı ve Çevresi Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği dosyası incelenmiştir. Devlet Su İşleri 21. Bölge Müdürlüğüne sorulan görüşün henüz gelmediği görüldüğünden bir karar oluşturulamamıştır. Komisyonumuz tekrar 28.12.2016 tarihinde toplanmıştır. Devlet Su İşleri 21. Bölge Müdürlüğünün 27.12.2016 tarih ve 875243 sayılı yazısının gelmiş olduğu, yazıda belirtilen hususların imar planı teklifinde yerine getirildiği görüldüğünden, Devlet Su İşleri 21. Bölge Müdürlüğünden gelen görüş doğrultusunda hazırlanan plan değişikliğinin Komisyonumuzca oy birliği ile uygun olduğuna karar verilmiştir.” denilmektedir.

     Belediye Meclisince yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Türkkuyusu ve Yeniköy Mahalleleri, Lapaçavuş Sokak, Kızılyer Deresi, Kanal Güzergahı ve Çevresi Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin komisyon kararı doğrultusunda ve 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre kabulüne, ayrıca konunun Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gönderilmesine,   Belediye Meclisinin 04.01.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.       

 

 

       Mehmet KOCADON                                     Mehmet ÖZALIN                                        Niyazi ATARE  

        Belediye Başkanı                                              Katip Üye                                                   Katip Üye