SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2017-143 Sayılı - 7/11/2017 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2017-143

Karar Tarihi

: 7/11/2017

Birim

: EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: Mülkiyeti Belediyemize ait olan, İlçemiz Mumcular Mahallesi, tapunun 431 ada, 31 parsel numarasında kayıtlı, 285,02 m² yüzölçümlü taşınmazın, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine istinaden, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili maddelerine göre satışının yapılmasının kabulüne.

Karar Açıklaması

:  

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25.10.2017 tarih ve 1251 sayılı teklif yazısında; “İlçemiz Mumcular Mahallesi, tapunun 431 ada, 31 parsel numarasında kayıtlı, 285,02 m² yüzölçümlü taşınmaz Belediyemiz adına kayıtlıdır.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.04.2016 tarih ve 6769 sayılı yazısında; “Söz konusu parsel, 1/1000 ölçekli Mumcular Uygulama İmar Planında, Taks: 0,30, Kaks: 0,90 yoğunluklu (A-3) Konut Alanında; hmax: 9,50 mt. imar yollarında 5 mt, komşulardan 3 mt. çekme mesafesi bulunmaktadır.” denilmektedir.

Söz konusu taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili maddelerine göre satışı yapılacağından, mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazın satış konusunun Belediye Meclisimizde görüşülerek karar alınması gerekmektedir” denildiğinden,

              Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; Mülkiyeti Belediyemize ait olan, İlçemiz Mumcular Mahallesi, tapunun 431 ada, 31 parsel numarasında kayıtlı, 285,02 m² yüzölçümlü taşınmazın, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine istinaden, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili maddelerine göre satışının yapılmasının kabulüne, Meclis Üyelerinden Abdulmecit POYRAZ, Erdinç TEKİNKAYA, Mahmut ÖZBELEN, Mehmet Remzi GÜNGÖR, Mustafa DAĞDELEN, Mustafa PAŞALI, Süleyman MAZI ve Şakir AÇIKGÖZ’ ün ret oy kullanmalarına karşılık, Belediye Meclisinin 07.11.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.

 

                               Mehmet KOCADON                               Mehmet ÖZALIN                                Niyazi ATARE   

                                  Belediye Başkanı                                      Katip Üye                                            Katip Üye