SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2017-141 Sayılı - 7/11/2017 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2017-141

Karar Tarihi

: 7/11/2017

Birim

: EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: İlçemiz Peksimet Mahallesi, 136 ada, 49 parselde kayıtlı, mülkiyeti Belediyemize ait olan 89,38 m² yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmazın, Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığına devredilmesinin kabulüne.

Karar Açıklaması

:  

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 23.10.2017 tarih 1235 sayılı teklif yazısında; İlçemiz Peksimet Mahallesi, 136 ada, 49 parselde kayıtlı, mülkiyeti Belediyemize ait olan 89,38 m² yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmazın üzerinde, mülga Peksimet Köy Tüzel Kişiliğince açıldığı anlaşılan bir adet kuyu olduğu tespit edilmiştir.

Bu nedenle 20.03.2014 tarihli Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu kararının 3. paragrafında belirtilen “Ancak komisyon görevinin sona ereceği tarihten sonra taşınmaz mallar ile ilgili ortaya çıkabilecek hatalı devir paylaştırma işlemlerinin 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim Kontrol Kanununun 45.maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75/d maddesi ve konu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre ilgili Belediyeler arasında yetkili kurulların kararları ile gerekli düzeltme ve devir işlemlerinin yapılması gerekmektedir.” hükmü gereğince, İlçemiz Peksimet Mahallesi 136 ada, 49 parselde kayıtlı, mülkiyeti Belediyemize ait olan 89,38 m² yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmazın üzerinde bir adet kuyu bulunması nedeniyle, Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığına devir talebinin Belediye Meclisince görüşülerek karara bağlanması gerektiği” belirtildiğinden,

Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; İlçemiz Peksimet Mahallesi, 136 ada, 49 parselde kayıtlı, mülkiyeti Belediyemize ait olan 89,38 m² yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmazın, yukarıda açıklanan gerekçeyle Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığına devredilmesinin kabulüne, Belediye Meclisinin 07.11.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.       

 

                                  Mehmet KOCADON                                   Mehmet ÖZALIN                             Niyazi ATARE

                                      Meclis Başkanı                                              Katip Üye                                         Katip Üye