SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2017-140 Sayılı - 7/11/2017 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2017-140

Karar Tarihi

: 7/11/2017

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: Bodrum Belediyesi 2018 Yılı Vergi ve Harçlar ile Ücret Tarifesinde yer alan “İmar Mevzuatı gereğince Alınacak Harçlar” kısmında düzeltme yapılmasına ilişkin teklifin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine.

Karar Açıklaması

:  

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.11.2017 tarih ve 16511 sayılı teklif yazısında; 23.10.2017 tarih ve 2017/131 sayılı meclis kararı ile kabul edilen 2018 yılı vergi ve harçlar ile ücret tarifesi taslağında Belediye Meclisine intikal eden imar planı dosyaları ile ilgili işlemlerin belirtildiği kısımda “harç” ve “ücret” ifadelerinin sehven hatalı yazıldığı, imar uygulamalarının belirtildiği kısımda “irtifak hakkı işleminin” belirtilmediği ve bazı bedellerde 45 seri numaralı Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğine göre güncelleme yapılmadığı anlaşıldığından, ekte yer alan düzeltmeye esas taslağın görüşülerek karara bağlanması  gerektiği”   belirtildiğinden,

Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; Bodrum Belediyesi 2018 Yılı Vergi ve Harçlar ile Ücret Tarifesinde yer alan “İmar Mevzuatı gereğince Alınacak Harçlar” kısmında düzeltme yapılmasına ilişkin teklifin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, Belediye Meclisinin 07.11.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.       

 

 

                                      Mehmet KOCADON                          Mehmet ÖZALIN                               Niyazi ATARE

                                           Meclis Başkanı                                    Katip Üye                                          Katip Üye