SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2017-14 Sayılı - 4/1/2017 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2017-14

Karar Tarihi

: 4/1/2017

Birim

: İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: Belediyemizde boş bulunan 8500 unvan kodlu, 1. derece Mühendis Kadrosunda, bir adet tam zamanlı sözleşmeli mühendis çalıştırılmasına ilişkin sözleşmenin yenilenmesi ve net aylık ücretinin Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 03.01.2017 tarih ve 66 sayılı genelgesinde belirlenen taban ücretin %10 fazlası olarak belirlenmesinin kabulüne.

Karar Açıklaması

:  

     Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 21.12.2016 tarih ve 3513 sayılı teklif yazısında; 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine istinaden 02.10.2014 tarih ve 2014/145 ve 07.11.2014 tarih 2014/161 sayılı Meclis kararlarıyla Belediyemizde boş bulunan 8500 unvan kodlu, 1. derece Mühendis Kadrosunda  tam zamanlı sözleşmeli mühendis çalıştırılmasına karar verilmiş olup, 01.01.2016 – 31.12.2016 tarihleri için yenilenen sözleşme süresi 31.12.2016 tarihinde sona ereceğinden, sözleşmenin yenilenmesi halinde Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün ilgili genelgesine istinaden net aylık ücretinin belirlenmesi hususunun Belediye Meclisinde görüşülerek karar alınması gerekmektedir.” denildiğinden, teklif yazısı Başkanlık Makamınca Belediye Meclisine havale edilmiştir. 

    Belediye Meclisince yapılan görüşmeler sonucunda; Belediyemizde boş bulunan 8500 unvan kodlu, 1. derece Mühendis Kadrosunda, bir adet tam zamanlı sözleşmeli mühendis çalıştırılmasına ilişkin sözleşmenin 01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arasında 1 yıl süre ile yenilenmesi ve net aylık ücretinin Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 03.01.2017 tarih ve 66 sayılı genelgesinde belirlenen taban ücretin %10 fazlası olarak belirlenmesinin kabulüne, Meclis Üyelerinden Mustafa PAŞALI, Şakir AÇIKGÖZ, Süleyman MAZI, Mazlum AĞAN, Mehmet Remzi GÜNGÖR, Hülya AŞKIN, Mahmut ÖZBELEN ve Erdinç TEKİNKAYA’ nın çekimser oy kullanmalarına karşılık, Belediye Meclisinin 04.01.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.         

      

 

    Mehmet KOCADON                         Mehmet ÖZALIN                            Niyazi ATARE

            Belediye Başkanı                                Katip Üye                                        Katip Üye