SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2017-138 Sayılı - 7/11/2017 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2017-138

Karar Tarihi

: 7/11/2017

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: Belediyemiz tarafından hazırlatılan, İlçemiz Müskebi, Yahşi, Gürece, Yaka, Bitez, Konacık, Çırkan Mahalleleri Revizyon ve İlave İmar Planının İmar Komisyonuna havale edilmesine.

Karar Açıklaması

:  

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03.11.2017 tarih ve 16625 sayılı teklif yazısında; Belediyemiz tarafından hazırlatılan, İlçemiz Müskebi, Yahşi, Gürece, Yaka, Bitez, Konacık, Çırkan Mahalleleri Revizyon ve İlave İmar Planı teklifi Belediyemize teslim edilmiş olup, konu Başkanlık Makamınca Belediye Meclisine havale edilmiştir.  

            Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; Belediyemiz tarafından hazırlatılan, İlçemiz Müskebi, Yahşi, Gürece, Yaka, Bitez, Konacık, Çırkan Mahalleleri Revizyon ve İlave İmar Planının görüşülmek üzere Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesi gereğince İmar Komisyonuna havalesine, Belediye Meclisinin 07.11.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

                                      Mehmet KOCADON                         Mehmet ÖZALIN                               Niyazi ATARE   

                                        Belediye Başkanı                                 Katip Üye                                             Katip Üye