SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2017-136 Sayılı - 7/11/2017 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2017-136

Karar Tarihi

: 7/11/2017

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: Belediyemiz tarafından hazırlatılan, İlçemiz Tepecik Mahallesi, Mausoleum ve Yakın Çevresine ilişkin hazırlanan Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave İmar Planı Değişikliği teklifine ilişkin olarak İmar Komisyonunun konu ile ilgili çalışmalarını ve incelemelerini tamamlayabilmesi için Komisyona ek süre verilmesinin kabulüne.

Karar Açıklaması

:  

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03.11.2017 tarih ve 16626 sayılı teklif yazısında; İlçemiz Tepecik Mahallesi, Mausoleum ve Yakın Çevresine Ait Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği teklifi,  04.10.2017 tarih ve 2017/126 sayılı Meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilmiştir.

Söz konusu Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliğinin uygun görülmesi halinde, Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesi gerekmektedir denilmiş olup, konunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre Meclis’ te görüşülerek karar alınması istenmiştir.  

Belediyemiz İmar Komisyonunun 06.11.2017 tarih ve 26 sayılı kararında; “İlçemiz Tepecik Mahallesi, Mausoleum ve Yakın Çevresine ilişkin hazırlanan Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave İmar Planı Değişikliği teklifi dosyasına ilişkin, İmar Komisyonumuzca ek süre istenmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verilmiştir.“ denilmektedir.

            Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; Belediyemiz tarafından hazırlatılan, İlçemiz Tepecik Mahallesi, Mausoleum ve Yakın Çevresine ilişkin hazırlanan Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave İmar Planı Değişikliği teklifine ilişkin olarak İmar Komisyonunun konu ile ilgili çalışmalarını ve incelemelerini tamamlayabilmesi için Komisyona ek süre verilmesinin kabulüne, Belediye Meclisinin 07.11.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

 

                                       Mehmet KOCADON                         Mehmet ÖZALIN                               Niyazi ATARE   

                                          Belediye Başkanı                               Katip Üye                                            Katip Üye